Tomelilla Konsthall - Ben Thompson och Maria Björklund - Två konstnärskap, två bildvärldar som möts

Maria: "Leora" (betyder LJUS), olja på duk 2022 (beskuren)


Ben Thompson och Maria Björklund har skapat en utställning där den mänskliga livserfarenheten summeras i visuell form.

Om utställningen: Två konstnärskap, två bildvärldar som möts.

Vid en första anblick ter sig deras respektive bildspråk som väsensskilda från varandra. Ben Thompsons världar har en imaginär natur och en abstrakt disposition. Maria Björklund utforskar den mänskliga varelsens fysiska och mentala tillstånd. När de två världarna möts, förenas och sätts i växelverkan med varandra upptäcks fler likheter än skillnader. Det finns en målerisk samklang och de vilar på samma existentiella fundament. De återspeglar händelser, erfarenheter och känslor från tid och rum som en gång varit.

Om Konstnären: Ben Thompson

Ben Thompson , född i Wallingford, England 1963, är utbildad vid Fine Art Reading University, England 1983–1987. Som doktorand vid Slade School of Fine Art i London träffade han Maria Björklund som studerade där. De flyttade senare till Sverige tillsammans och gjorde Österlen till sin bas. Ben Thompson utforskar myter, symboler och arketyper i sitt bildskapande.

Om Konstnären: Maria Björklund

Maria Björklund , född 1953 i Lund, är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm 1983–86 och 1988–89 samt Slade School of Fine Art, London 1986–88. Som konstnär verkar hon som ett membran som överför liv till bild. Hennes tidlösa målningar av ömsom starka, ömsom blottlagda
personer, utgör undflyende fragment av ett nu som varit.

Ben Thompson & Maria Björklund Återspeglingar, 11/3–7/5

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Centralgatan 13, 273 30 Tomelilla
Telefon: 0417-181 16
E-Post: konsthallen@tomelilla.se 
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Tomelilla Konsthall