Textilmuseet - Utställning - När Rötter Bränns

Hållams Linnea Henriksson - När Rötter Bränns,  Foto: Alexis Rodríguez Cancino


Den 24 februari 2024 öppnar När Rötter Bränns, på Textilmuseet. Utställningen är kurerad av Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander, som lyfter fram nio samtida konstnärskap sida vid sida med ljud- och bild från Textilmuseets arkiv. Utställningen visas 24 februari 2024 – 26 maj 2024.

Om utställningen: När rötter bränns

Det textila omsluter våra kroppar och sveper genom olika samhällsrum. Materialets rötter är inte fast förankrade i marken utan genomgår förflyttningar. Det är sammantråcklat av vardagens rester, och kulminerar i frågor kring platsens tillblivelse.” - Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander

Relaterade Länkar

Läs mer

Med utställningstiteln ”När Rötter Bränns” drar kuratorerna Åsa Dybwad Norman och Frida Hållander paralleller till det faktum att stora mängder textilier idag kasseras och eldas upp: från de svenska betande fårens ull till osäljbara plagg från global textilindustri. Eldandet kan ses som att något upplevs viktigt och akut, att det bränner till. Ur askan uppstår frågan: vad händer när rötter bränns? 

Nr Rtter Brnns

När Rötter Bränns. På glasbord: ben-hui grâce wu På vägg: Katrin Bawah

Utställare

Statira Jazayeri , Hållams Linnea, Malinn Daengtakote Petersen, Katrin Bawah, Klara Albertsson, Fadhel Mourali, ben-hui grâce wu, Carina Petersson, Karin Granstrand
Tider: 24 februari 2024 – 26 maj 2024.Adress/Hitta hit: Skaraborgsvägen 3, 506 30 Borås
Telefon: +46 33 35 89 50
E-Post: textilmuseet(at)boras.se
Till Hemsida
Öppettider se hemsidan


Källa: Textilmuseet