Tensta Konsthall - Pauline Boudry och Renate Lorenz - Porträtt av en rörelse

Cred: Annik-Wetter 2022-10-01 10394

 

Kan dans utgöra inspiration för en hel rörelse, ett uppror för ett jämlikare och mer lekfullt sätt att leva tillsammans? Genom att rikta fokus mot det ömtåliga ögonblicket då en stiger upp på en scen och tar plats, ringar utställningen in frågor som berör njutning, makt och radikal förändring. Porträtt av en rörelse är den första större presentationen i Sverige med den internationellt välkända konstnärsduon Pauline Boudry och Renate Lorenz.

Om: Porträtt av en rörelse

Två större filminstallationer utgör kärnan i utställningen: genom att engagera olika rörelser inom dansen och skapa konstnärliga samarbeten, tittar konstnärerna närmare på abstraktionen som en motkraft mot reaktionära strömningar.

– Fler förföljs och diskrimineras idag på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet i takt med att de ultrakonservativa krafterna växer sig starkare i världen. Hbtqi-personer fängslas och hbtqi-aktivister förtrycks och begränsas i sin yttrande- och organisationsfrihet. Konstnärsduon Boudry-Lorenz visar på den sprängkraft som dans- och klubbscenen äger i ett allt mer laddat politiskt landskap. De uppmärksammar den queer- och transestetik som möjliggör nya former av kollektivt motstånd, säger Cecilia Widenheim, chef för Tensta konsthall.

Den version som visas i Stockholm bygger på en dialog mellan filmen (No) Time (2020) och Moving Backwards (2019) som reflekteras på det blanka, svarta dansgolvet där fotspår efter tidigare utställningar lagrats i ett mönster. Vid sidan av filmerna visas de speciella skor som dansarna använt i Moving Backwards, som första gången presenterades i den schweiziska paviljongen på Venedigbiennalen 2019. Filminstallationen (No) Time (2020) producerades under pandemin för utställningen på konsthallen Ca2M i Madrid i ett samarbete med FRAC Brétagne och Seoul Mediacity Biennial.

–Porträtt av en rörelse är ett svar på det skifte som ägt rum i Boudry / Lorenz praktik som eftersöker njutning, makt och en radikal förändring vid olika ögonblick i historien. Det förankrar dansens och koreografins, den normativa danshistoriens och den queera danshistoriens rörelser, i Boudry / Lorenz verk. Vi är väldigt glada att konstnärerna nu går i in i ett nytt skede i projektet i dialog med hbtqi- och BiPoC-gemenskaperna i Stockholm, säger Övül Ö. Durmusoglu, curator för utställningen.

Om verken: (No) Time, Moving Backwards

I installationen (No) Time, tycks fyra artister inbegripna i en övning inför en queer tidsålder. Genom att använda sig av strategier såsom extrem långsamhet, att röra sig i otakt, ändra rytm, vara i stillhet och pausa, skapas ett försök att bryta sig fri genom att stå emot vardagsarbetets monotona dunkande och vägra de hopplösa uppförandekoder som samhället påbjuder. Både filmerna och installationen inbegriper automatiserade element—en svängdörr och några persienner som härmar en kameraslutare och som samtidigt erbjuder en stunds skydd från kamerans blick.

Den andra större installationen, Moving Backwards, är även den aktiverad av känslan av att ha trängts tillbaka av den senaste tidens backlash. Här utforskar Boudry / Lorenz motståndets praktiker med en kombination av koreografi, urban dans med gerilla-taktiker och element lånade från queer undergroundkultur. Fångade av en ständigt registrerande kamera i rörelse framförs delar av stegen, soloinslagen och gruppdanserna baklänges, medan andra är digitalt spegelvända vilket öppnar för tvivel och tvetydighet inför installationen i sin helhet. I takt med att betraktaren följer artisternas rörelser, förstår en allt mindre huruvida de går framlänges eller baklänges, om de går mot sin framtid eller mot sitt förflutna.

Om konstnärerna: Pauline Boudry och Renate Lorenz

Porträtt av en rörelse är den första separatutställningen i Sverige med den internationellt renommerade konstnärsduon Pauline Boudry och Renate Lorenz, som har arbetat tillsammans med bas i Berlin sedan 2007. Genom olika omtolkade och överlagrade skepnader och aktioner i tid och rum rör de med sin konst upp normativa historiska berättelser. Deras samarbetspartners är koreografer, konstnärer och musiker med vilka de upprätthåller långsiktiga dialoger om performancens villkor, synlighetens våldsamma historia, patologisering av kroppar, men också om kamratskap, glamour och motstånd.

Utställningar från senare år: "Il cristal es mi piel - Glass Is My Skin" - Crystal Palace Madrid / Museo Reina Sofia (2023), "Portrait of a Movement" CA2M Museum Madrid (2022), "Silent Manifesto" på Kunstraum Innsbruck (2021), "(No)Time" på Frac Bretagne (2021), "Moving Backwards”, schweiziska paviljongen Venedigbiennalen (2019); och “Ongoing Experiments with Strangeness”, Julia Stoschek Collection, Berlin (2019). Verk från senare år: "Les Gayrillères", med koreograferna och artisterna Harry Alexander, Julie Cunningham, Werner Hirsch, Nach, Joy Alpuerto Ritter, Aaliyah Thanisha, kan för närvarande ses på Whitechapel Gallery i London.

Utställningen är producerad av Ca2M, Centro de Arte Dos de Mayo i Madrid och stöds av Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Utställningen på Tensta konsthall kommer att ha ett rikt program med inriktning på dans och pågår till den 20.8 2023.

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Taxingegränd 10, 163 04 Spånga
Telefon: +46 8 36 07 63
E-Post: info@tenstakonsthall.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Tensta Konsthall