Tensta Konsthall - Oscar Lara - Mining life

Tensta Konsthall. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Mining Life är en utställning av konstnären Oscar Lara (Stockholm/Lima) och i centrum står en kulissstad, en grupp gatukomiker och ett antal kulturhistoriskt explosiva textilier. Utställningen visas 6 oktober 2023 - 21 januari 2024.

Om utställningen: Mining life av Oscar Lara

Höstens utställning på Tensta konsthall börjar i Madre de Dios, en region peruanska Amazonas som Oscar Lara besökt då han som barn tillbringade loven i Peru. Projektet Preventive Custody (2018-2023) bygger på minnen och berättelser från de mikrosamhällen som växt upp kring den illegala guldindustrin i området, förmedlade av en grupp kvinnor som sugits in i traffickingindustrins toxiska nätverk. 

Relaterade länkar

Läs mer↴

Mötet mellan kvinnorna och Oscar Lara och hans team har utmynnat i en pjäs som kretsar kring smärta, död och förlust, men också kärlek, hopp och moderskap. Manus skrevs av de sex kvinnorna på plats i den peruanska djungeln i samarbete med en dramaturg.   

Inför utställningen i Tensta bearbetade de pjäsen i dialog med Oscar Laras team och fem svenska skådespelare som alla har en bakgrund i Latinamerika. På Tensta konsthall har pjäsen blivit förflyttad från teaterns rum till konstens, i form av en skulptural scenografi aktiverad av en suggestiv ljudinstallation.

Gruvindustrin är även temat för videon Searching for Power on the Collective Laugh (2017-2023) gjord i samarbete med en grupp gatukomiker i Lima. Komedin bygger på den komplexa relationen mellan den peruanska staten och landets gruvbrytning, där absurd byråkrati och skenande korruption tvingar även de lagliga gruvarbetarna att bli illegala.

Ett antal färggranna textilier står i centrum för arbetet Within Heritage Movements (2013 - pågående). Utgångspunkten är en diplomatisk dispyt orsakad av den samling precolombianska textilier från Paracas i Peru som fanns på Världskulturmuseet i Göteborg. Textilierna plundrades från en 2000 år gammal ökengrav på 1930-talet. Efter att den peruanske ambassadören i samband med utställningen En stulen värld (2008) krävt att textilierna skulle återföras till Peru påbörjade Lara ett konstnärligt forskningsarbete som kom att pågå i flera år.

Som en del av detta anlitades svenska experter för att återskapa textilierna med samma material och metoder som originalen. Kopiorna visas nu på Tensta tillsammans med dokumentation om deras historia och tillkomst.

Verken i Mining Life har utvecklats av Oscar Lara tillsammans med olika samarbetspartners under de senaste tio åren. Vart och ett av projekten är kopplat till olika former av förflyttning: från handeln med arkeologiska föremål, till utvinning av mineraler och mänskliga tillgångar i form av billig arbetskraft och prostitution. 

Samtidigt berör verken i utställningen också potentialen och komplexiteten i när en historia översätts från ett sammanhang till ett annat och vi tvingas inse hur nya perspektiv kan ge nycklar till såväl läkning som omläsningar. 

Detta gestaltas konstnärligt av Lara genom att låta berättelserna röra sig mellan många olika platser och media, från serieteckning till ljud, textil, scenografi och video.

Preventive Custody skapades som en teaterpjäs av Erika Lima Mamani, Fortunata Panihuara Cordova, Karla Toscano Requena, Corina Lozano Tuanama, Mayra Basos Garcia, Catalina Pinedo Valles i samarbete med Oscar Lara, författaren och forskaren Gabriel Arriarán, Theatre of the Oppressed-utövaren Ricardo Galvez, manusförfattaren och dramaturgen Eva-Maria Dahlin och scenografen Johanna Mårtensson.

Om konstnären: Oscar Lara

Oscar Lara föddes 1977 i Peru och är idag verksam som konstnär i Stockholm och Lima. Han innehar en Master of Creative Arts från the University of Wollongong, Australia och är för närvarande doktorand vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I sina verk engagerar han sig i sociala praktiker i syfte att hitta vägar till strukturell förändring och att prova nya sammanhang för etnografiskt material. Lara har bl a ställt ut på GIBCA i Göteborg 2020, MALI – Museo de Arte de Lima (2017), Espacio Fundación Telefónica (Madrid, 2012), Tetem Kunstruimte (Enschede, Nederländerna, 2011) och på Världskulturmuseerna i Göteborg, 2008. Sommaren 2023 deltar han även på Autostrada-biennalen i Kosovo.

Om curatorn: Lisa Rosendahl

Lisa Rosendahl är curator och skribent baserad i Berlin och 2019 och 2021 curerade hon Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA). Sedan 2018 är hon Associate Professor på Konsthögskolan i Oslo där hon undervisar i Exhibition Studies. På senare år har hennes praktik varit fokuserad på långsiktiga projekt på temat modernitet och utvinning.

Tider: 6 oktober 2023 - 21 januari 2024Adress/Hitta hit: Taxingegränd 10, 163 04 Spånga
Telefon: +46 8 36 07 63
E-Post: info@tenstakonsthall.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider

Tensta konsthall är en institution för samtida konst belägen i Stockholmsförorten Tensta. Konsthallen grundades 1998 genom ett gräsrotsinitiativ, och har gjort sig känd för att kombinera ett högprofilerat program för internationell samtidskonst med ambitionen att ha en stark närvaro i lokalområdet.
Källa: Tensta Konsthall