Tekniska Museet

Tekniska Museet. Foto: Åke E:son Lindman
Adress/Hitta hit: Museivägen 7, Norra Djurgården, Stockholm
Telefon: 08-450 56 70
E-Post: info@tekniskamuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider.


Stiftelsen Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Tekniska är Sveriges tekniska museum med uppdrag att förvalta och vårda det industriella och tekniska kulturarvet.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.


Källa: Tekniska Museet