Återgå till blogg
Rian Designmuseum - Lekkontoret

16 september – 3 december 2023. Lekkontoret är en designstudio vars mål är att öka barns inflytande i utformningen av staden genom deltagarbaserade designprocesser.

Läs mer
Rian Designmuseum

Du hittar Rian Designmuseum nedströms Tullbron vid ån Ätran i Falkenberg i Halland i ett vackert spannmålsmagasin.

Läs mer