Sundsvalls museum

Foto: David Schreiner, Sundsvalls museum.Adress/Hitta hit: Kulturmagasinet, 851 96 Sundsvall
Telefon:  060-19 18 00
E-Post: sundsvalls.museum@sundsvall.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Sundsvalls museum är ett kommunalt museum med särskild inriktning på Sundsvallsregionens historia, utställningar, konst, foto, industrisamhällets historia, kulturmiljövård och aktuella samhällsfrågor.


Källa: Sundsvalls Kommun