Stockholms Stadsmuseum

Stockholms Stadsmuseum. Foto: Mattias Ek 
Adress/Hitta hit: Ryssgården, 116 46 Stockholm
Telefon: 08-508 31 600
E-Post: stadsmuseet@stockholm.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Aktuella. Historiska. Personliga. Angelägna. Mörka. Roliga. Viktiga. Vackra. Stora. Små. Staden har alltid varit fylld av berättelser, utställningar. Stockholms Stadsmuseum ser det som sin uppgift att tillgängliggöra dessa berättelser. Museet gör det genom att samla, forska, värna, bevara, beskriva, dokumentera, engagera, förtjusa, inspirera, levandegöra, lära, lyssna och underhålla. Berättelser får oss att minnas vår stads historia och uppkomst. Berättelserna ger oss en inblick i vår stads utveckling. Och samtidigt som vi blickar bakåt så ger berättelserna oss perspektiv på vår egen tid.

Museets idé är att finnas mitt i allt det där. Mitt i berättandet. De vill vara en plats för stockholmsberättelser. En plats för stockholmare och stadens besökare.

Relaterade Länkar

Fler utställningar från Stockholms Stadsmuseum


Källa: Stockholms Stad