Smålands Konstarkiv - Utställning - Emma Krantz

Fotograf:© Emma Krantz


Emma Krantz presenterar ett urval fotografiska verk som lockar in besökarna i ett suggestivt rum där fantasin får fritt spelrum. Utställningen visas 23 mars 2024 - 19 maj 2024.

Om utställningen: Timlighetens Anatomi

Krantz arbeten bygger på hennes konstnärliga praktik som b la innebär att hon jobbar med samma motiv under en längre period och fotograferar på olika tidpunkter så att hon fångar ljusets skiftande karaktär, hon fotograferar ofta i hemmiljö och med sig själv som modell, dock poängtera hon att verken inte handlar om henne som person, men att hon använder sig själv som ett verktyg i processen. 

Hon jobbar med ljus och skugga på ett lekande och kreativt sätt, bilderna blir som ett eget univers och det är lätt att man associerar motiven till Edward Hopper eller till Ola Billgren, den solitära människan som möter sin egen skugga. Bilderna är laddade med innehåll och är även estetiskt tilltalande.

Relaterade länkar

Läs mer

Krantz (f. 1972, Växjö) är utbildad fotograf vid Nordens Fotoskola Biskops-Arnö samt i psykologi och konstvetenskap vid Lunds Universitet. Hon bor och är verksam i Malmö och Lund.
Källa: Smålands Konstarkiv