Smålands Konstarkiv - Utställning - Andreas Johansson

Bild: Andreas Johansson, Isovist


I Andreas Johanssons tredimensionella foto- och papperscollage fogas stadens visuella komponenter samman. Som kulisser utförda av stads- och industrilandskapets närmiljöer pendlar verken och bilderna mellan det två- och tredimensionella. Text: Mats Stjernstedt, Malmö konsthall

Utställningen visas 13 januari 2024 - 17 mars 2024.

Om utställningen: Andreas Johansson: Isovist

Med illusionens hjälp, och genom ett sinnrikt hantverk utfört för hand med skalpell och lim, tar plana ytor plats och vecklar ut sig i rummet. Verken refereras till av konstnären som ”ickeplatser, miljöer mellan dröm och verklighet”, vilket kanske inte är underligt med tanke på hur tillfälliga de ter sig, även i verkligheten. Johansson fotograferar och uppehåller sig ofta i de delar av staden som ger intryck av att vara försatta i paus och där allt verkar slumpmässigt uppkommet. Här startar kampen där naturen återtar vad den förlorat till stadsplaneringen: det gröna ogräset skjuter skott genom asfalten och täcker de rostiga kvarlevorna av ett ödelagt industriområde". Text: Mats Stjernstedt, Malmö konsthall

Relaterade länkar

Läs mer

Andreas Johansson (f. 1977 Växjö), bosatt och verksam i Malmö. Utbildad vid Malmö Konsthögskola och har sedan dess haft flera separatutställningar i USA, Kanada och Europa och visats på flera museer och konsthallar i Sverige.

Tider: 13 januari 2024 - 17 mars 2024

Andreas Johansson: Isovist
13 januari 2024 - 17 mars 2024
Utställning i Lada 3, Smålands Konstarkiv, VandalorumKälla: Smålands Konstarkiv