Smålands Konstarkiv - Remus Anna Bo Wilson - Öppna rummet

Foto: Smålands Konstarkiv - Remus Anna Bo Wilson - Öppna rummet


Remus Anna Bo Wilson arbetar med högtrycksgrafik och måleri samt tredimensionella offentliga utsmyckningar och installationer. Under 90-talet började han utarbeta en personlig teknik i sitt bildskapande genom att sammansmälta målandet och träsnittskärandet på pannå till målade ristningar eller ristade målningar.

Om utställningen: Öppna rummet

Teman som upptagit konstnären är "månskölden" och "öppna rummet". Månskölden är en rundad unik form avvikande från ellipsen och cirkeln. Månsköldens form påminner om mänskliga celler, särskilt de vita blodkropparna, samtidigt som den liknar den månfas som syns mellan halvmåne och fullmåne, men som saknar svenskt namn. Denna form återkommer i Wilsons konst i olika material, färg och storlek. En fredad yta, en skyddande sköld. Den är ett kulturuttryck i vår tid, för vår tid.

Utställningen Öppna rummet innehåller en installation med blåmålade stänger, stödjande varandra till en helhet, ett inre rum omslutet och genomströmmat av ett yttre. Installationen relaterar till återställande av naturens livsviktiga flöden och ekosystem. Jord, eld, luft och vatten i fri rörelse genom tid och tanke, befriat och helt. Nakenhetens väsen. Öppna rummet är samtidigt en önskan, en bön om att få lämna det instängda och avskärmade. Man står i månens cykliska rörelse och får del av en universell bärande puls och rytm.

Jag ser i årens backspegel att tipins form följt mig i praktiken och som tanketema genom installationer och direkta manifestationer runt om i den svenska geografin; Värmland, Härjedalen, Dalsland, Blekinge, Småland, Skåne. Ja, varhelst jag vistats en längre tid har jag rest "Öppna rummet" i och utanför konsthallar, vid utställningar i galleri, utanför galleri och inbjuden till kollektiva konsthändelser. Remus Anna Bo Wilson

I utställningen visas dessutom ett videoverk av konstnär Galo Gonzalez. Videoverket är ett porträtt av Wilson där vi får följa hans inre resa, hans iakttagelser av naturens förändringar genom årstiderna och hans relation till tiden och elementen.

Om konstnären: Remus Anna Bo Wilson

Remus Anna Bo Wilson  är född i Stockholm 1940. Han är utbildad i skulptur och måleri på Slöjdföreningen i Göteborg (nuvarande HDK). Sedan studietiden har han varit verksam som konstnär och regelbundet ställt ut både i Sverige och utomlands. Idag bor och verkar Wilson i Växjö. Wilson finns representerad i bl. a. Smålands Konstarkivs samling och har mottagit Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium 2023-24.

Tider: 21 oktober 2023 - 6 januari 2024

Utställning i Smålands Konstarkiv i Vandalorum

Relaterade länkar

Läs mer om utställningen här

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella öppettider och utställningstiderKälla: Smålands Konstarkiv