Skoklosters Slott - Utställning - Slottsfruar och klostersystrar

Fotograf: Statens historiska museer (CC BY)


I Skoklosters slotts historieskrivning har kvinnorna hittills kommit i skymundan. I sommarens nya utställningen Slottsfruar och klostersystrar - kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster ges för första gången en samlad bild av dessa kvinnors stora betydelse för Skokloster under 750 år. 

- Det är en stor händelse i Skoklosters historia när de kvinnor som har levt och verkat här, från medeltidens nunnor till 1900-talets slottsfruar, får träda fram ur historiens dimslöjor, säger Jessica Söderqvist, tf museichef på Skoklosters slott.

Om utställningen: Slottsfruar och klostersystrar 

Utställningen och publikationen är resultatet av ett längre kunskapsuppbyggnadsprojekt som synliggör ny forskning om slottsfruarna och klostersystrarna.

- Att de nu har studerats och beskrivits bidrar till en större förståelse för hur kvinnor inom samhällets högre skikt har verkat genom flera århundraden, säger Annika Williams, huvudproducent för utställningen och redaktör för publikationen.

Relaterade länkar

Läs mer

Projektet är också ett firande av Skoklosters slotts första slottsfru Anna Margareta von Haugwitz som 2022 föddes för 400 år sedan. Hon gjorde en anmärkningsvärd resa; från att som barn ha varit föräldralös i trettioåriga krigets Tyskland slutade hon sina dagar som riksrådshustru och grevinna. Tillsammans med maken Carl Gustaf Wrangel lät hon uppföra Skoklosters slott 1654 och hennes roll att leda hushållet var betydelsefull. Anna Margareta von Haugwitz hade makt och inflytande, och hennes avtryck märks tydligt i slottet än idag.Fotograf: Ola Myrin/Skoklosters slott/SHM (CC BY)


Efter henne kom fler slottsfruar att ge liv till Skoklosters slott – kvinnor som tillfört sociala nätverk, egendomar och ekonomiskt kapital.

- Slottsfruarna har haft stor betydelse för såväl samlingarnas utformning som bevarande. De har vårdat och förvaltat Skoklosters kulturarv till nästa generation, säger Annika Williams.

Nya kvinnoroller

Den nya utställningen fokuserar på teman som äktenskapets betydelse, socialt ansvarstagande, ledarskap och sökande efter nya kvinnoroller. Här visas föremål ur samlingarna, som med nya berättelser får kvinnorna att framträda tydligare i Skoklosters historia. Det är allt från medeltida guldskinnsbroderi, porträtt och vävda tapeter till juveler och jaktvapen. I utställningen finns också föremål ur privata samlingar som tidigare inte visats publikt, så som porträtt målade av Bruno Liljefors och Henrique Medina – och klänningar av den franske modeskaparen Jean Patou.Adress/Hitta hit: Skoklostervägen 98-100, 746 96 Skokloster
Telefon: 08-519 55 600
E-post: bokning(at)skoklostersslott.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Skokloster Slott