Skissernas Museum - Kom som du är! ...och andra nyförvärv

05 Astrid Göransson, modell till Kom som du är! (2021). Foto Johan Persson


Torsdag den 12 oktober öppnar Skissernas Museum utställningen Kom som du är! ...och andra nyförvärv som presenterar ett urval av de nyförvärv som museet har gjort till sin samling under de senaste sex åren. Verk av både svenska och internationella konstnärer visas i utställningen och flera av dem har inte tidigare varit representerade i museets samling.

Om utställningen: Kom som du är! ...och andra nyförvärv

Skisser och modeller i en mängd uttryck och i varierande material och tekniker ger en inblick i den konstnärliga processen bakom ett femtiotal gestaltningar för olika offentliga rum. Många av skisserna och modellerna är förarbeten till nyligen genomförda projekt, andra hör till äldre gestaltningar medan vissa idéer aldrig har realiserats. 

Bland de projekt som visas finns Astrid Göranssons skisser och modeller till Kom som du är! – ett monument för att uppmärksamma demokratins hundraårsjubileum i Sverige 2021
(Riksplan, Stockholm, 2022), Klara Kristalovas fullskalemodell till vindflöjeln Sjöhäxa i den franska hamnstaden Le Havre (2022), Emma Kronvalls gipsmodell till Ensamräv (2019), där en räv sökt tillfälligt skydd i en pappåse när skogen den bodde i inte längre finns
kvar (Karlstad, 2019), Jockum Nordströms modeller till Triumfbåge för halta (Stockholm, 2022), en humoristisk anspelning på antika romerska triumfbågar, samt Veronica Brovalls modeller till bronsskulpturerna Battle Cry placerade vid Olympia i Helsingborg (2017) som inspirerats av de kraftfulla gester och starka känslor som omger en fotbollsmatch. 

Utställningen presenterar också för första gången de 22 skulpturer av konstnären Hans (Jean) Arp som Skissernas Museum mottog tidigare i år från den tyska stiftelsen Stiftung Arp e.V.

Varje år utökas Skissernas Museums samling med ett hundratal verk. Förvärven ska ge en representativ bild av vad som sker inom den offentliga konsten idag, men också fylla luckor från tidigare decennier.

Medverkande konstnärer:

Klas Anshelm, Hans (Jean) Arp, Monica Backström, Henrik Brandt, Veronica Brovall, Linnéa Carlsson, Thomas Edetun, Jörgen Fogelquist, Nils Gehlin, Willy Gordon, Charlotte Gyllenhammar, Astrid Göransson, Bertil Herlow Svensson, Jytte Høy, Kerstin Jacob Westerlund, Klara Kristalova, Emma Kronvall, Mikael Lundberg, Britta Marakatt-Labba, Jörgen Martinsson, Maha Mustafa, Ingegerd Möller, Catharina Nilsson-Gehlin, Jockum Nordström, Max Ockbo rn, Pierre Olofsson, Tom Otterness, Berndt Pettersson, Katarina Pirak Sikku, Charlotte von Poehl, Malin Ringsberg, Swoon, Thale Vangen, Magnus Wallin, Ulla Wiggen. Fler konstnärer kan tillkomma.

I samband med utställningen planeras ett flertal samtal, guidade visningar och skapande verksamhet med koppling till utställningen.

Tider: 12 oktober 2023–18 februari 2024

Relaterade Länkar

Fler utställningar från Skissernas Museum

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettiderAdress/Hitta hit: Finngatan 2, 223 62 Lund
Telefon: +46 (0)46 222 72 83
E-Post: info@skissernasmuseum.lu.se
Podcast
Till Hemsida


Källa: Skissernas Museum