Skissernas Museum

Skissernas Museum. Foto: Johan Persson
Adress/Hitta hit: Finngatan 2, 223 62 Lund
Telefon: +46 (0)46 222 72 83
E-Post: info@skissernasmuseum.lu.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Skissernas Museum – Museum of Artistic Process and Public Art är ett unikt konstmuseum med fokus på den konstnärliga kreativa processen. Här finns världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell offentlig konst. 

Museet, som grundades 1934 är en del av Lunds universitet, består i dag av sammanlänkade byggnader från sex olika epoker.

Här finns skisser av internationella konstnärer som Henri Matisse, Sonia Delaunay, Henry Moore och Fernand Léger och en av Europas främsta samlingar av skisser av mexikanska monumentalmålare som Diego Rivera och David Alfaro Siqueiros.

I den svenska salen visas verk av Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald och Siri Derkert och samtida konstnärer som Linn Fernström, Gerhard Nordström och Matthias van Arkel.


Källa: Skissernas Museum