Sörmlands Museum

Foto: Sörmlands Museum
Adress/Hitta hit: Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping
Telefon: 072-213 47 11
E-Post: info.museet@regionsormland.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Hösten 2018 invigde Sörmlands museum länets nya museihus i Nyköping i Södermanland med ett unikt koncept där besökarna erbjuds att nära och direkt ta del av människors livsberättelser. Museets samlingar utställningar har plockats fram och placerats mitt i huset, fullt synliga och tillgängliga för publiken. Samlingarna är ordnade efter sammanhang – exempelvis en person, gård, familj, arbetsplats eller institution – för att förmedla berättelser om och av människor.

Samlingarna har satts samman för att gestalta berättelser om och av människorna bakom föremålen, arkivhandlingarna och fotografierna, ge nutida och historiska perspektiv och samtidigt belysa stora, existentiella frågor.

Ett flertal fasta tillsvidare utställningar visas. Senast i raden kan nämnas: Harald Gripes samling.
Harald Gripe var en svensk konstnär och illustratör och var gift med författaren Maria Gripe, vars ungdomsböcker han illustrerade. Harald var en hängiven samlare av modellteatrar och kort före sin död donerade han sin stora samling till Nyköpings kommun. Det blev grunden för Sveriges enda modellteatermuseum, Gripes Modellteatermuseum. 

Relaterade länkar

Fler utställningar från Sörmlands museum

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettiderKälla: Sörmlands Museum