Södertälje Konsthall - Utställningar - Canto General - House of Reasoned Truths

Bild pixabay , ej från utställningen


Södertälje konsthall startar våren med två utställningar. Canto General med konstnärerna Camila Manuelsdotter Pino, Thea Olivares Widerström, Rolando Pérez och Cristian Quinteros Soto och House of Reasoned Truths - Samtida videokonst från Afrika med konstnärerna Halida Boughriet, Cesar Schofield Cardoso, Djibril Drame, Victor Mutelekesha, Nyancho NwaNri, Harold Offeh, Minnette Vari, Haythem Zakaria. Utställningarna visas 27 januari 2024 - 9 mars 2024.

Om utställningarna: Canto General och House of Reasoned Truths

Canto General är en lånad titel till utställningen från en diktsvit av den chilenske poeten och nobelpristagaren Pablo Neruda. Neruda eftersträvar att skildra hela den spanskamerikanska världens liv, kultur och historia från förcolumbiansk tid till nutid i detta storslagna verk. Thea Olivares Widerström studerar på Konstfack och visar måleri i utställningen. Målningarna här är ett försök att släppa tanken och låta kroppen få agera med penseln som ramverk- som snuddar vi något heligt och sakralt. Camila Manuelsdotter Pino arbetar med att fläta samman olika medium för att gestalta ett mellanförskap av att vara latina och svensk. Hon har också ett intresse för makten ord besitter och av de dolda berättelser vi har omkring oss.

House of Reasoned Truths representerar den nuvarande energin, vitaliteten och utbudet av uttryck inom Afrikas blomstrande konstscen, och betonar samhälleliga diskurser, särskilt utmaningarna i den moderna tillvaron, och erbjuder samtidigt en ny sorts blick på berättelser och föreställningar av globalism. House of Reasoned Truths fungerar som en katalysator för en pågående process av öppen diskussion och en intellektuell undersökning om Afrika och världen idag, bortom historiskt reducerande klassificeringar.

Relaterade länkar


Tider: 27 januari 2024 - 9 mars 2024.
Adress/Hitta hit:
Lunagallerian, Storgatan 15, 151 72 Södertälje
Telefon: 08 - 523 022 60
E-Post: konsthallen@sodertalje.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettiderSödertälje konsthall i Södermanland visar den mest angelägna konsten. Framförallt visar de nutidskonst – konst som görs idag och som tar avstamp i vår tids stora utmaningar. Södertälje Konsthall visar också historisk konst och tar ofta ansats mot Södertälje som plats, vad gäller stadens historia.Källa: Södertälje Konsthall