Roslagsmuseet

Faktoriet: Foto: Norrtälje Kommun


Roslagsmuseet blir namnet på Norrtäljes museum som kommer ligga i gevärsfaktoriet. Museet planeras att öppna under våren 2023 och den första utställningen ska handla om huset och dess historia.

På Hantverkaregatan 23 i Norrtälje ligger gevärsfaktoriet. Just nu genomgår byggnaden en omfattande restaurering invändigt och utvändigt. På kultur- och fritidsnämnden den 22 september beslutade nämnden att namnge den nya verksamheten i gevärsfaktoriet till Roslagsmuseet.

– Äntligen är ett bra tidsbegrepp, äntligen slutfört. Efterlängtat av många. En omfattande inre och yttre restaurering är snart slutförd för denna gång. Kulturhistoriska byggnader kräver vård utöver det vanliga. Nu gläds vi åt att återigen få besöka vårt nygamla museum i modern tappning. Namnet Roslagsmuseet är utmärkt på byggnad och verksamhet, vilket hela kultur- och fritidsnämnden håller med om, säger Bengt Ericsson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Den verksamhet som tidigare bedrivits i gevärsfaktoriet har haft namnet Roslagsmuseet, men dåvarande Roslagsmuseet stängde 2008. Att namnet lever vidare är förankrat med stiftelsen Roslagsmuseet och styrelsen beviljade enhälligt förslaget.

Restaurering pågår

Restaurering av gevärsfaktoriet har pågått under hela 2022 och bedöms vara klar till februari 2023. Därefter börjar inflyttningen i museet och bygget av den första utställningen. Museet planeras att öppnas i mars/april.

– Vi är en grupp som arbetar för fullt med att förbereda inför öppningen med allt vad det innebär. Huset i sig berättar verkligen något och det vill vi ta fasta på i arbetet. Det här är en laddad, och symboliskt viktig plats som vi längtar efter att få visa invånarna, säger Lina Lindström, som leder arbetet med museietableringen.

Ny utställning om huset

Gevärsfaktoriet består av många rum i olika storlekar. Bottenvåningen består bland annat av en inbjudande entré, kulturarvsbyrå samt ett rum med fokus på byggnadsvård. Den första utställningen som nu växer fram handlar om huset. Berättelsen om kvarteret Faktoriet kommer fram genom tillbakablickar, föremål och tekniska lösningar. Platsen beskrivs under olika skeenden och bland annat lyfts frågan om varför ett gevärsfaktori anlades här.

– Huset kommer vara huvudpersonen i den första utställningen och närvarande i alla rum. Vi vill visa vilka avtryck vi människor har gjort här, vilka som bott och verkat här, hur det har kunnat se ut helt enkelt. Vi vill också berätta genom olika sinnen och samtidigt låta huset berätta på egen hand, säger Lina.

Fokus på byggnadsvård


Ett rum kommer fokusera på byggnadsvård och hur renoveringarna har sett ut under åren. Dels för att väcka intresse för äldre tiders hantverk och dels för att hjälpa invånare som söker kunskap i ämnet. Det ska också finnas ett rum som ska vara uppbyggt som ett sceneri där besökarna mer fritt kan känna på föremål som inte är museiföremål och leva sig in på ett annat sätt i historien.

Gevärsfaktoriet har agerat museum under en större del av 1900-talet och ett rum ska ägnas åt museets historia med avstamp i grundandet av Roslagens fornminnes- och hembygdsförening. År 1972 bildades stiftelsen Roslagsmuseet.

Pedagogiskt arbete i övervåningen

Övervåningen på gevärsfaktoriet är en stor och öppen yta med snedtak. Här ska pedagogiskt arbete med skaparverkstad, workshops och föreläsningar kunna bedrivas. Det ska också vara en mötesplats för föreningar, skolklasser, föreläsningar och andra evenemang.

– En viktig del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om exempelvis byggnadsvård, arkeologi och liknande. Vi vill gärna bjuda in intressanta föreläsare inom relevanta ämnen inom ramen för detta för att på så sätt sprida kunskapen i kommunen, säger Lina.

Museet planerar att öppnat till våren

Under våren planeras Roslagsmuseet att öppna för besökare. Målet är att Roslagsmuseet ska kunna presentera utställningar som lockar alla invånare. Stort fokus ska ligga på det pedagogiska arbetet för barn och unga. Museet ska genom utställningar och en mindre kulturarvsbyrå bli ett skyltfönster för kommunens hela kulturarv och ett stöd för övriga kulturarvsaktörer.

I och med att gevärsfaktoriet har ett stort värde i Norrtälje kommun så är det också många invånare som redan i dag har en stark relation till platsen.

– Vi vill gärna få åsikter och tankar från invånarna om vad museet ska göra och vad nästa steg i museets historia ska bli, så att vi skapar en relevant verksamhet för invånaren, säger Lina.


Källa: Norrtälje Kommun