Prins Eugens Waldemarsudde - Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap

Våren 2023 stora utställning lyfter fram fyra kvinnliga pionjärer på landskapsmåleriets område och deras uttrycksfulla verk från perioden ca 1890 – 1920. Prins Eugens Waldemarsudde har valt att fokusera på konstnärerna Ester Almqvist, Anna Boberg, Ellen Trotzig och Charlotte Wahlström. Den tidigare konsthistorieskrivningen om det svenska landskapsmåleriet från denna period har särskilt fokuserat på verk av manliga konstnärer. Med valet av konstnärer för den här utställningen breddas och fördjupas bilden av landskapskonsten i Sverige från omkring år 1900 samtidigt som ett antal betydande, men sällan visade, konstnärskap presenteras helt i sin egen rätt.

Om utställningen: Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap

Landskapsmåleriet i Sverige och övriga Norden åren omkring sekelskiftet 1900 utmärks av stark uttrycksfullhet och förmedlar ofta suggestiva, stämningsmättade och visionära tolkningar av naturen. Själfulla skildringar av naturen, präglade av symbolismen som idéströmning och av syntetismen, kom redan på 1890-talet att bli tongivande i den svenska och övriga skandinaviska konsten. Det symbolistiska landskapsmåleriet dröjer sig kvar in på 1900-talet men kom efterhand att även samsas med naturskildringar präglade av internationella postimpressionistiska och modernistiska konstriktningar.

71482a64-947c-40c6-8c80-c368e5e68a1djpgCharlotte Wahlström, Solglans, odaterad. Olja på duk, 82 x 125 cm. Göteborgs konstmuseum. Foto: Hossein Sehatlou 

Urvalet av konstnärskap och verk i utställningen Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap har tillkommit med ambitionen att både nyansera och vidga framtida beskrivningar av sekelskiftets svenska landskapsmåleri, samt att bidra till att fler konstnärskap – inte minst kvinnliga – uppmärksammas i en kommande konsthistorieskrivning. Samtliga av de fyra konstnärer som vi har valt för denna utställning utvecklade ett mycket uttrycksfullt och visionärt landskapsmåleri och de fick under sin livstid stor uppmärksamhet, samt i flera fall både nationella och internationella utmärkelser, för sin konst. Frågeställningar som handlar om hur det kommer sig att vissa konstnärskap inskrivits i en etablerad tradition, medan andra utelämnats, aktualiseras i utställningen.

Utställningens tematik, och urvalet av konstnärer och deras verk, utgår i hög utsträckning från ny forskning om de aktuella konstnärskapen samt om det svenska och övriga nordiska landskapsmåleriet kring år 1900. Till utställningen, som kommer att innehålla närmare 100 målningar och ett urval av konsthantverksförmål med naturtematik, produceras en omfattande och rikt illustrerad publikation. Till katalogens skribenter hör intendent, fil. dr Martin Sundberg, fil.dr Eva-Charlotta Mebius, intendent, fil.dr Birte Bruchmüller samt överintendent, docent Karin Sidén.

Tillkommande fördjupningsdel

I en fördjupningsdel i utställningen presenteras teosofins betydelse för tidens svenska konstliv och landskapsmåleri. Anna Boberg, Charlotte Wahlström och Hilma af Klint, hörde till de konstnärer som ställde ut suggestiva landskapsmotiv på de två utställningar som det svenska Teosofiska Samfundet arrangerade 1913, varav en visades i Stockholm och en på Visingsö. I vår fördjupningsdel representeras Hilma af Klint med två stämningsfulla och sällan visade landskapsmålningar, som fanns med i utställningen i Stockholm. Verken av Hilma af Klint nyanserar och fördjupar bilden av ett av de mest uppmärksammade svenska konstnärskapen i vår tid.

Utställningen visas i Galleriet 4 mars – 20 augusti 2023.

Om de utvalda konstnärerna i utställningen:

Anna Boberg (1864–1935)studerade en kortare period på Académie Julian i Paris men var i övrigt självlärd. Hon kom att få mycket stor uppmärksamhet i internationell och svensk press för sina visionära landskapsskildringar från Lofoten, där hon vistades vid flera tillfällen under sitt liv. Bobergs landskap präglas av symbolismen och ibland av en gryende modernism, ofta utförda med en fri penselskrift, i verk som förmedlar olika känslor, stämningar och ljusfenomen. Hon hade flera separatutställningar i Stockholm och Paris, och deltog vid ett stort antal tillfällen i samlingsutställningar i bland annat Venedig, Rom, Wien och San Francisco. Bland Pariskritiker beskrevs hon under sin levnad som en av de verkligt framstående nordiska konstnärerna i sin tid, och hon jämfördes i betydelse med kända konstnärer som Claude Monet och Giovanni Segantini.

Charlotte Wahlström (1849–1924) studerade vid Konstakademin i Stockholm mellan åren 1878 och 1883 och erhöll där en kunglig medalj i landskapsmålning 1883. Från att ha utfört landskap präglade av franskt friluftsmåleri och realism, övergick Wahlström till ett symbolistiskt landskapsmåleri som utmärks av olika stämningar och skilda känslouttryck. Hennes verk ställdes ut i Sverige, men också utomlands i bland annat Köpenhamn, München och på Världsutställningen i St Louis i USA 1904 där hon tilldelades en brons-medalj för ett av sina landskapsmotiv. I såväl inhemsk som utländsk press uppmärksammades hon under sin levnad för sina stämningsmättade landskap och hon beskrevs av flera kritiker som en av de verkligt betydande svenska landskapsmålarna i sin generation.

Ester Almqvist (1869–1934) studerade viss tid vid Tekniska skolan i Stockholm, på Valand i Göteborg och vid Konstnärsförbundets skola. Hon företog många utlandsresor och kom först att skildra naturen i ett realistiskt manér, för att därefter ge uttryck för ett stämningsmättat måleri präglat av symbolismen och av syntetismen. Därefter kom hon att skildra naturen mycket kraftfullt och expressionistiskt. Ester Almqvist, som även var verksam som figur- och porträttmålare, hade ett flertal separatutställningar under sitt liv samt deltog i flera samlingsutställningar. Hon fick genomgående positiva recensioner bland tidens svenska kritiker.

Ellen Trotzig (1878–1949) studerade vid Tegne- og Kunstindustriskolen i Köpenhamn, på Valands målarskola i Göteborg och vid Académie Colarossi i Paris. Efter studieåren bosatte hon sig 1907 i Simrishamn i Skåne. Hennes egensinniga och visionära landskap är ofta syntetiserande och monumentala till sin karaktär, med uttryck av mystik. I Skåne ingick Trotzig i Konstnärsgruppen 1913, som ställde ut på Baltiska utställningen i Malmö året därpå. Hon visade sina verk vid ett flertal utställningar i Sverige, men även på Charlottenborg i Danmark och fick genomgående positiva omdömen i pressen.

Relaterade Länkar

Fler utställningar från Prins Eugens Waldemarsudde

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Prins Eugens väg, 6 Djurgården, Stockholm
Telefon: 08-545 837 00
E-Post: info@waldemarsudde.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsida
Källa: Prins Eugens Waldemarsudde