Prins Eugens Waldemarsudde - Ernst Josephson - Konst, poesi och musik

Ernst Josephson, Falskspelaren (En skandal i societeten), ca 1886 


Inom kort öppnar den första stora monografiska utställningen med Ernst Josephsons konst på över tjugo år. Det blir en mångfacetterad och tematisk utställning som med nya perspektiv lyfter fram Josephsons uttrycksfulla måleri, teckningskonst, poesi och musik. 

Utställningen presenterar Josephsons arbete med historiska och mytologiska motiv, människoframställningar och den fornnordiska gestalten Näcken inom alla de tre konstarterna. Samtidigt betonar presentationen hur Josephson inspirerades av en äldre måleritradition, av samtida konst och esoteriska strömningar samt hur hans sociala nätverk såg ut och manifesterades i hans porträttkonst.

Ernst Josephson (1851–1906) var under sin levnad en av Sveriges mest nyskapande konstnärer med en omfattande produktion av porträtt, historiska och mytologiska motiv samt genremåleri. Efter ett psykiskt sammanbrott, och ett insjuknande 1888, bestod hans konstproduktion främst av teckningar. Under den senare delen av hans liv tillkom även flera målningar samt ett stort antal dikter och musikstycken.

På Waldemarsudde finns en av de främsta samlingarna av Ernst Josephsons konst, både i form av målningar och sena teckningar, tack vare prins Eugens förutseende samlargärning. I samband med Josephsons första separatutställning i Stockholm 1893 inköpte Eugen det ikoniska och i sin samtid omdebatterade verket Strömkarlen, som sedan 1905 är permanent infälld i väggen i Salongen på Waldemarsudde. För att visa sin tacksamhet för förvärvet av Strömkarlen erhöll Eugen samma år i gåva från Josephson en experimentell och innovativ serie av tecknade fornnordiska gudar och kungafigurer, som i urval visas i utställningen. Samlingen av Josephsons verk på Waldemarsudde är en utgångspunkt för utställningen, som kompletteras med ett stort antal inlån från andra museer och konstinstitutioner samt från privata långivare.

Utifrån övergripande tematiska nedslag som saga och myt, det esoteriska, porträtt och människoskildringar, förhållandet till en äldre tradition och konstnärer såsom Rembrandt, Rafael, Tizian och Velázquez, är Josephsons skapande verksamhet presenterad utifrån ett helhetsperspektiv. Utställningen innehåller över 100 verk av Josephson i olika material och tekniker, såsom måleri i olja och akvarell, teckningskonst samt ett urval av hans bevarade manuskript till diktsamlingarna Svarta rosor (1888) och Gula rosor (1896) och exempel på hans nedtecknade noter. I en fördjupningsdel om konstnärens poesi och musik klingar även inspelade pianostycken, som Josephson har komponerat. I utställningen ingår även ett antal vänporträtt avbildande Ernst Josephson av konstnärerna Allan Österlind, Carl Larsson, Per Hasselberg och Peder Severin Krøyer.

Vår ambition med denna rika och omfattande presentation är att samlat lyfta fram ett av Sveriges mest uttrycksfulla konstnärskap genom tiderna med ny forskning och nya perspektiv. Josephsons fascinerande konst väckte tidigt uppmärksamhet och diskussioner och hans konstnärskap fungerar idag inspirerande för såväl konstnärer, författare som en bred allmänhet. Att Waldemarsudde äger och förvaltar en av de främsta samlingarna av Josephsons verk i landet är en både viktig och naturlig utgångspunkt för utställningens tillkomst.”, säger museichef Karin Sidén.

Utställningen åtföljas av en rikt illustrerad katalog som fokuserar på Ernst Josephsons breda och interdisciplinära konstnärskap genom såväl konstvetenskapliga som musik- och litteraturvetenskapliga bidrag av framstående forskare och skribenter. För första gången någonsin får i publikationen Josephsons diktning och musik en mer djupgående presentation. Till utställningen arrangeras även en programverksamhet med föreläsningar, visningar och pedagogiska program för både vuxna och barn. För serien Musik på Uddenskapas i Josephsonutställningen ett särskilt program där framstående skådespelare reciterar ur Josephsons diktning, och musik av honom och andra tonsättare framförs.

Utställningen visas i Galleriet 9 september 2023 – 11 februari 2024.

Relaterade Länkar

Fler utställningar från Prins Eugens Waldemarsudde

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Prins Eugens väg, 6 Djurgården, Stockholm
Telefon: 08-545 837 00
E-Post: info@waldemarsudde.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsida

Källa: Prins Eugens Waldemarsudde