Norrtälje Konsthall - Urval av utställningar

Foto: Norrtälje Kulturhus


Välkommen till en plats för oväntade möten, utställningar och överraskningar. Norrtälje Konsthall som ligger i Kulturhuset visar dessutom samtidskonst av lokala, nationella och internationella konstnärer.

”Träda Trassla Tråda...” är en interaktiv utställning i gränslandet mellan performanceverk och konstinstallation av koreograferna Helena Lambert och Sara Lindström Lindhe. 

Om utställningen: Träda Trassla Tråda...

Här bjuds besökaren in till ett artificiellt landskap som vävts samman av papper, tyg och trådar. En plats att träda in i, beröra och uppleva med alla sinnen och hela sin kropp. Ett landskap som bär på händelser som har ägt rum eller som snart kommer att ske.

”Träda Trassla Tråda”... bjuder in till en djupgående reflektion kring den artificiella världens ursprung och vår nuvarande uppfattning om, användning av och förhållningssätt till några av våra vanligaste förbrukningsmaterial. Ser vi dem som medskapare och bärare av en levande historia, eller betraktar vi dem som livlösa objekt? 

Utställningen bjuder in till att träda och trassla med våra egna föreställningar, precis som trådarna och materialet vävs samman till något större. I detta landskap beträder vi spår av en skapelseakt, en konstgjord värld som även speglar sitt ursprung. Det är som att vandra genom en skräphög – en mänsklig skapelse som blivit till en kontrastrik palett. Hur bemöter vi det? Hur omfamnar vi det? Och hur gör vi det till vårt eget? 

Vid utvalda tillfällen aktiveras installationen med en föreställning där en interaktiv lek mellan dansare, publik och material uppstår. En multisensorisk konstupplevelse där tyg böljas ut i blom, trådar trasslas till liv och papper prasslas till tunnlar genom rummet.

Tider: 23 september - 25 november 2023

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider, öppettiderAdress/Hitta hit: Galles gränd 7, 761 30 Norrtälje
Telefon: +46 176 71675
E-Post: konsthall@norrtalje.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Norrtälje Kommun