Norrköpings Stadsmuseum

Foto: Anders Ristenstrand
Adress/Hitta hit: Holmbrogränden 2, 602 21 Norrköping
Telefon:  011-15 26 20
E-Post: stadsmuseet@norrkoping.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Norrköpings stadsmuseums uppdrag är att förvalta, vårda och förmedla det lokala kulturarvet. Museet ligger i de gamla fabrikslokaler vid Motala ström, mitt i Norrköpings gamla industrilandskap. Museet har flertal utställningar per år, både fasta och tillsvidare.
Källa: Norrköpings Stadsmuseum