Norrköpings Konstmuseum - Lars Kleen - Flod

Flod, 2022, Lars Kleen. Foto: Petter Antonisen


Konstnären Lars Kleen (f. 1941) kallar sina verk konstruktioner. Det anger ett sätt att arbeta på som positionerar Lars Kleens konstnärskap i gränslandet mellan konst, arkitektur och installation. I sitt nya centrala verk Flod (2021-23) gestaltar Lars Kleen i järn, betong, glas och trä naturens eviga rörelse av uppbyggnad och upplösning, styrka och skörhet. Utställningen består av både helt nya och några äldre konstruktioner, teckningar och modeller. Utställningen visas 27 maj 2023–14 januari 2024.

Det är oerhört fint att vi kan presentera Lars Kleens konstnärskap i stort format igen i Norrköping. Det är nu nästan trettio år sedan hans utställning ägde rum i det då urblåsta Bomullsspinneriet i Industrilandskapet. Helena Persson. museichef på Norrköpings Konstmuseum.

Relaterade Länkar

Läs mer↴

På Norrköpings Konstmuseum presenteras både nya och äldre verk, teckningar och modeller. I presentationen ingår även konstruktionsritningar för konstverket Rep (1994) av arkitekten Britta Kleen (f. 1944) och bilder av fotografen Gunnar Smoliansky (1933-2019). Fotografierna skildrar ett unikt samspel, där Smoliansky under mer än fyrtio år följde Lars Kleens arbete. I en del av utställningen möter Kleens verk etsningar av Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) ur Konstmuseets internationella grafiksamling.

Jag försöker i min konst skildra någon form av brytpunkter; balansen mellan att något ska brista eller hålla samman.  Lars Kleen. konstnär.
Jag ser Lars Kleens poetiska och samhällsengagerade konstruktioner i trä, glas och betong som en kärleksförklaring till den mänskliga handens förmåga till skapande och kreativitet. Helena Scragg, Curator på Norrköpings Konstmuseum.

Britta Kleen (f. 1944) visar ritningar till konstruktionen Rep (1995). I presentationen ingår också fotografier av Gunnar Smoliansky (f. 1933) från 1973-2015. Flod är Lars Kleens första utställning på Norrköpings Konstmuseum.

Om Konstnären: Lars Kleen

Lars Kleen (f. 1941) studerade vid Det Kongelige Dansk Kunstakademi i Köpenhamn och Konsthögskolan i Krakow 1962-65. En tid därefter arbetade han på ett småbåtsvarv på Ingarö. Där lärde han sig hantverket som möjliggjorde en ny riktning från måleri till konstruktion. Med stor integritet började Kleen arbeta med storskaliga projekt, ofta i nedlagda fabrikslokaler eller i den egna verkstaden. Lars Kleen fick sitt genombrott med den omskrivna utställningen Sjö i ett hamnmagasin i Stockholm 1973. Redan då stod grundtemat i hans konst klar; viljan att gestalta livets kretslopp av uppbyggnad och upplösning, styrka och skörhet. Lars Kleens verk trotsar ofta fysikens lagar i sin gestaltning och materialet tycks komma till liv. Tematiskt återkommer Kleen till motiv som hus, båtar eller natur och låter formerna förmedla något grundläggande om livet och allt det som är starkt och skört på en och samma gång. Det är som att Lars Kleen vill bejaka motsättningarna – just eftersom livet är fullt av dessa.

Tider: 27 maj 2023–14 januari 2024


Adress/Hitta hit: Kristinaplatsen 602 34 Norrköping
Telefon: 011-15 26 00
E-Post: konstmuseet[at]norrkoping.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider

Källa: Norrköpings Konstmuseum