Nordiska Museet - Utställning - Mitt liv

Upphovsrätt: Nordiska museet


Över 5000 berättelser ställs nu ut på webben i den digitala utställningen Mitt liv. Där kan besökaren jämföra barns vardag från år 1942, 1973 och i nutid. Utställning är digital.

Om utställningen: Mitt liv

Mitt under pandemins första vår 2020 startade Nordiska museet och UR insamlingen Mitt liv, där barn berättar om sin vardag för framtiden. Många skrev då sina berättelser från karantän när de gick i skola på distans. Sedan dess har insamlingen fortsatt, i spåren av kriget i Ukraina, inflation och energikris.

Relaterade länkar

Läs mer

Sammanlagt deltar 597 klasser i Mitt liv, fördelade på 326 skolor från Kiruna i norr till svenska skolan i Marbella. Tillsammans har de producerat och skickat in 5336 berättelser om sitt vardagsliv till Nordiska museets samlingar. De berättar om allt från en vanlig dag i livet, till hur hemmet ser ut, vilka de umgås med och även hur de tror att det egna livet ser ut år 2050.Alla dessa bidrag lyfts nu fram i en ny digital utställning på nätet. Det gör även ett urval av berättelser från två andra insamlingar där barn skildrar sina liv: en från 1942, Mitt hem, som också gjordes ihop med UR, dåvarande Skolradion, och en från 1973 när museet firade sin 100-årsdag.

Bidragen visar bland annat hur barn i Sverige levt under andra världskriget, under 70-talets oljekris och under coronapandemin.

– Det här är historiskt material som visar på både likheter och stora skillnader i levnadsvillkor mellan generationerna. Förhoppningen är att dagens berättelser ska kunna utgöra en viktig faktabank för framtidens skolbarn, men som redan nu intresserar forskare, säger Jörgen Löwenfeldt, projektledare för Mitt liv på Nordiska museet.
– Tack vare barnens målande berättelser kommer framtida generationer kunna färdas tillbaka till år 2023 och få en känsla för hur det var att växa upp då. Det är ett viktigt och unikt tidsdokument som vi på UR är stolta över att få vara med att förverkliga, säger Margaretha Eriksson, programchef på UR.

Besök den digitala utställningen här: mittliv.nordiskamuseet.se


Tider: Digital utställning