Nordiska Museet

Nordiska Museet. Photo: Helena Bonnevier.
Adress/Hitta hit: Djurgårdsvägen 6-16, 115 93 Stockholm
Telefon: 08-519 546 00
E-Post: info@nordiskamuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Nordiska museet berättar, har utställningar om hur människor i Norden bott, ätit, klätt sig och firat sina traditioner från 1500-talet och framåt. Utställningarna visar heminredning, mode och smycken, glas, porslin och annat som människor omger sig med till vardags och till fest. Byggnaden på Djurgården är en upplevelse i sig. Nordiska museet äger och driver också Tyresö slott, Julita gård, sommarnöjet Svindersvik och Härkeberga kaplansgård. 

Nordiska museets arkiv är ett av Nordens största kulturhistoriska arkiv med närmare 5 500 hyllmeter arkivhandlingar och bildsamlingar som omfattar ca 6 miljoner bilder. I Nordiska museets arkiv finns unika samlingar rörande människors liv, arbete och miljöer. Arkivets bestånd grundar sig till stor del på museets egna undersökningar och insamlingar. Till detta kommer ca 2 000 enskilda arkiv, ämnesordnade samlingar samt handlingar rörande museets egen historia.

I arkivet finns, bland mycket annat, brev, fotografier, uppteckningar, räkenskaper och dagböcker. De äldsta dokumenten är från 1400-talet men merparten av samlingarna har tillkommit under senare århundraden. 

Se Nordiska Museet nya visuella identitet i You Tube filmen


bilder_ny_grafisk_id_lowjpg
Källa: Nordiska Museet