Nationalmuseum - Trädgården – konst och natur under sex sekler

Julia Beck, Höstdag, 1883. Olja på duk. Nationalmuseum. Av: Anna Danielsson/Nationalmuseum 


Trädgården – konst och natur under sex sekler
 visar hur trädgården skildrats i konsten under olika perioder. I utställningen visas mer än 300 målningar, teckningar, konsthantverk och skulptur. Bland konstnärerna finns namn som Watteau, Boucher, Oudry, Le Nôtre, Monet och Carl Larsson men även samtida konstnärer som Peter Frie och Emma Helle.

Trädgårdskonsten har alltid arbetat med levande material, som inbegriper naturen självt och årstidsväxlingarna. Det gör den till en dynamisk konstart som befinner sig i naturens kretslopp och omvandlas, dör samt förnyas. Men trädgården, vare sig den konstfulla eller nyttiga, är inte detsamma som natur. Den har alltid varit gestaltad enligt en medveten tanke och plan. Ytterst kan man se trädgården som en önskan att återskapa Paradiset. Renässansens kvadratiska och geometriskt utformade kvarter med en fontän i mitten var ett uttryck för detta. 

Om utställningen: Trädgården – konst och natur under sex sekler 

I utställningen spelar relationen mellan konst och natur huvudrollen. Den inledande delen ägnas paradismyten, som presenteras i en egen stor sal, inramad av kabinett med de olika naturelementen så som de speglas i konsten. På samma sätt är konstträdgården fokus i utställningens andra stora sal, som behandlar perioden från renässansen fram till vår egen tid. Denna sal är omgiven av mindre utställningsrum där enskilda gestaltningsformer, alltifrån grottan till ruinen, är temat. Mitt i detta finns en särskild del som behandlar människans närvaro i trädgården.

I utställningen visas mer än 300 målningar, teckningar, konsthantverk och skulptur. Bland konstnärerna finns namn som Watteau, Boucher, Oudry, Le Nôtre, Monet och Carl Larsson men även samtida konstnärer som Peter Frie och Emma Helle. Merparten av utställningsföremålen kommer från museets egna samlingar samt viktiga inlån från bland annat Musée d'Orsay, Musée du Grand Siècle, Châteaux de Versailles et de Trianon, Musée des Arts Décoratifs, Göteborgs konstmuseum, Kungliga biblioteket, Kungliga Akademien för de fria konsterna, Riksarkivet, Slottsarkivet och Gustavianum. I anslutning till utställningen ges också en katalog ut med en rad fördjupande texter.

Trädgården – konst och natur under sex sekler visas på övre plan på Nationalmuseum 23 februari 2023–7 januari 2024. Utställningens kurator är Magnus Olausson, Nationalmuseum.

Relaterade Länkar

Fler utställningar från Nationalmuseum

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettiderAdress/Hitta hit: Södra Blasieholmshamnen 2, Stockholm
Telefon: 08-519 543 00
E-Post: info(at)nationalmuseum.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Nationalmuseum