Moderna Museet - Skymningsland

Alberta Whittle, RESET (stillbild från video). Sambeställd och samproducerad med Frieze och Forma, 2020. Med tillstånd från konstnären och The Modern Institute/Toby Webster Ltd., Glasgow.


Den 29 oktober 2022 öppnar Moderna Museet Malmö den internationella grupputställningen Skymningsland. Med ett flertal storskaliga nyproduktioner utforskar utställningen upplevelsen av att stå på tröskeln till det okända. Detta att inse att världen och vardagen, som vi känner den, inte kommer att kunna fortsätta att vara på samma sätt, men att inte heller veta vad som väntar i dess ställe. Skymningsland är Moderna Museet Malmös stora satsning för hösten 2022 och våren 2023.

Om utställningen: Skymningsland

Kombinationen av ekologisk, geopolitisk och demokratisk kris oroar och skrämmer. Samtidigt pekar olika rörelser och initiativ mot möjligheter till positiva paradigmskiften – mot mer livsbejakande sätt att tänka och leva. Skymningen – övergången från dag till natt – kan således förknippas med rädsla inför det annalkande mörkret, men också med kreativitet och med fruktbara möten mellan fantasi och verklighet.

– När den dominerande berättelsen om världen skevar, kan något annat bli synligt i sprickbildningarna. Med fantastiska konstverk, varav flera skapats specifikt för utställningen, erbjuder Skymningsland en plats för reflektion, gemensamma samtal och dialog, säger curator Joa Ljungberg.

Som utställning rör sig Skymningsland bortom dokumentära och verifierbara fakta. Genom konsten försöker den i stället gestalta själva gränstillståndet – skymningslandet. Flera av konstverken är skapade specifikt för utställningen och hämtar sin näring någonstans mellan förstörelse och tillblivelse, förvirring och klarsynthet, rädsla och hopp.

Skymningsland förverkligas inom ramen för hela museets fokus under 2022 på konstnärlig nyproduktion och minskade transporter. En viktig del av projektet består av föreläsningar, läsecirklar och workshops. Här medverkar konstnärer, författare och forskare, liksom representanter för omställningsrörelsen och organisationer som arbetar för att värna demokratin.

Medverkande konstnärer: 

Isabelle Andriessen, Alberta Whittle, Rose-Marie Huuva, Yael Bartana, Anna Ling, Aernout Mik, Sandra Mujinga, Stina Siljing, Ingrid Elsa Maria Ogenstedt, Ida Persson, och Jonas Staal.

Utställningen stöds av Mondriaan Fund, Nederländerna.

Curator

Joa Ljungberg

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö
Telefon: 040-685 79 37
E-Post:
Till Hemsida
Öppettider se hemsida


Källa: Moderna Museet