Moderna Museet - Jimmy Robert – Asymmetrisk grammatik

Den 1 april öppnar Moderna Museet Malmö utställningen "Jimmy Robert – Asymmetrisk grammatik". Jimmy Robert arbetar med iscensättning av konsthistoriska diskussioner och samtida frågeställningar. Hans verk, som ofta lyfter en poetisk dimension hos vardagliga material, bryter ner uppdelningen mellan bild och objekt. Robert undersöker relationen mellan kropp och material och öppnar konsthistorien för nya tolkningar kring representation och identitet.

Om utställningen: Asymmetrisk grammatik 

Jimmy Roberts verk utforskar det politiska i betraktandet, ifrågasätter etablerade föreställningar och öppnar upp för en läsning i flera riktningar. Återkommande är hur meningsskapande sker i relationen mellan plats, kropp och konstverk, där alla delar tycks lika aktiva. Arbetet ställer också frågor kring bevarandet av en rörelse och hur detta kan presenteras i ett utställningssammanhang.

 Jimmy Roberts arbete synliggör bland annat växelspelet mellan den privata och offentliga kroppen, och lyfter frågor om blick och begär, säger Andreas Nilsson, curator för utställningen. Centralt är även rörelse och närvaro som koncept, manifesterat inte minst genom den performance som presenteras under utställningsperioden.

Ett centralt verk i utställningen är installationen ”Descendances du nu” (2016). Det innefattar objekt, fotografi, performance, ljud och text, och utgår från Marcel Duchamps målning ”Nude Descending a Staircase” (1912). Här väver Robert in Sturtevant och Sherrie Levine, konstnärskollegor som båda också i sitt arbete har refererat till Duchamp. Installationen utgör även scenografin för den performance som är en del av verket.

unnamedjpgJimmy Robert, Utan titel, 2020 Courtesy konstnären, Tanya Leighton, Berlin och Los Angeles och Stigter Van Doesburg, Amsterdam.

I sitt konstnärskap lyfter Jimmy Robert frågor kring representation, identitet och genus – ofta med avstamp i en konst- eller museikontext. Med subtil humor, melankoli och queerness tar konstnären sig an dessa komplexa ämnen genom ett fragmenterat och öppet formspråk. Verken, där inte minst kroppen blir ett konceptuellt verktyg, tillåts fungera både som självständiga entiteter och som beståndsdelar i ett större historiskt nätverk.

Om Konstnären: Jimmy Robert 

Jimmy Robert föddes 1975 i Guadeloupe och bor för närvarande i Berlin där han är professor i skulptur och performance vid Universität der Künste. Separatutställningar under senare år innefattar bland annat Künstlerhaus Bremen (2022), Museion, Bolzano (2021) och Nottingham Contemporary, Nottingham (2020). Storskaliga performances har presenterats på KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2019), Performa 17 (2017) och CAC – La Synagogue De Delme (2016).

Utställningen på Moderna Museet Malmö innefattar även ett urval av verk från Moderna Museets samling.

Jimmy Robert
Asymmetrisk grammatik
1.4 – 3.9 2023
Curator: Andreas Nilsson

Högra och Nya galleriet galleriet (plan 2)


Relaterade Länkar

Fler utställningar från Moderna Museet Malmö

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettiderAdress/Hitta hit: Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö
Telefon: 040-685 79 37
E-Post:
Till Hemsida
Öppettider se hemsidan


Källa: Moderna Museet