Medeltidsmuseet

Medeltidsmuseet. Foto: Alexander MahmoudAdress/Hitta hit: Strömparterren 3, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-508 316 20
E-Post: medeltidsmuseet@stockholm.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Medeltidsmuseet skildrar stadens uppkomst och tillväxt. Museet är uppbyggt kring tre fasta fornlämningar som grävdes fram vid den stora arkeologiska undersökningen vid Riksdagen 1978–1980. Medeltidsmuseet har fri entré och är en del av Stockholms stads kulturförvaltning.

Källa: Medeltidsmuseet