Medelhavsmuseet - Michael Rakowitz - BeLongingI utställningen BeLonging på Medelhavsmuseet visas konstverk av Michael Rakowitz i dialog med fornföremål från Mesopotamien ur Medelhavsmuseets samlingar. Med anspelning på fornföremåls och flyktingars ibland dolda ursprung, skapar Rakowitz skulpturer av livsmedelsförpackningar från Mellanöstern som återfunnits i USA. Utställningen visas 30 september 2023 - 14 januari 2024.

Om utställningen: BeLonging

Konstnären Michael Rakowitz har åtagit sig en stor livsuppgift: att återskapa förlorade minnen av kulturarvsföremål från USA:s invasion av Irak. Rakowitz (f. 1973) är en amerikansk-irakisk konstnär verksam i Chicago, USA.

Verken - som är mindre än Rakowitz vanliga objekt - ställs i ett helt nytt ljus jämte Medelhavsmuseets samling. Det är ett hett möte mellan faktiska kulturarv och återskapade. En spänning som ställer frågor om tillhörighet och identitet.

Tillsammans avspeglar de gemensamma erfarenheter av plats, längtan och tillhörighet. I forntid och nutid”, säger curator Ninhursag Tadaros, som gör detta som sin examensutställning på masterprogrammet i Curating Art, Stockholms universitet.

I efterdyningarna av den amerikanska invasionen i Irak 2003 plundrades Iraks Nationalmuseum och omkring 15 000 föremål stals. Konstnären Michael Rakowitz (f. 1973) påbörjade 2007 projektet The ivisible enemy should not exist i vilket han åtagit sig att återskapa de över 7 000 föremål som fortfarande saknas. 

Relaterade länkar

Läs mer↴

Materialen som Rakowitz använder – livsmedelsförpackningar och arabiska och assyriska tidningar som importerats till USA – är samtida och kopplar till mat som en symbol för överlevnad, motstånd och glädje. Samtidigt reflekterar konstnären kring krigets verkliga pris, både kulturellt och humanitärt, i videoverket The Ballad of Special Ops Cody (Balladen om Specialförbandsoperatör Cody).

Om konstnären: Michael Rakowitz 

Michael Rakowitz (f. 1973, New York, USA) är en amerikansk-irakisk konstnär verksam i Chicago, USA. Han är känd för sina installationer, skulpturer och multimediaprojekt där han väver samman komplexa berättelser och belyser den spända relationen mellan det globala Väst och Mellanöstern. Han uppmärksammar både förlusten av Mellanösterns kulturarv och det mänskliga lidandet till följd av krig, politiska omvälvningar och utländsk ockupation. Han strävar efter att tillföra komplexitet i det befintliga narrativet kring kulturarv, pågående kolonisationskrafter, koloniala- och postkoloniala diskurser. Han berör även den obekväma spänningen mellan bevarande och förstörelse i modern arkeologi och kulturarvsförvaltning. Hans verk uppmanar till omvärdering av relationen mellan gästfrihet och fientlighet, härkomst och expropriering.

Detta är en del av Ninhursag Tadaros examensarbete inom Curating Art, International Master's Programme vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Utställningen görs i samarbete med Stockholms universitet.

Tider: 30 september 2023 - 14 januari 2024


Adress/Hitta hit: Fredsgatan 2, Stockholm
Telefon: 010-456 12 00
E-Post: info(at)medelhavsmuseet.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Medelhavsmuseet