Marabouparken konsthall - Utställning - Philip Dufva, Maria Hedlund och Eva Löfdahl

I sommarens grupputställning på Marabouparken konsthall – The Flow of Everything – har konsthallen samlat tre konstnärer från olika generationer som de tycker delar detta förhållningsätt. De uttrycker det på olika vis och deras konstnärliga praktiker skiljer sig åt, men det finns en gemensam ingång som handlar om något grundläggande i konstens funktion, vad den faktiskt gör, som utställningen vill lyfta fram snarare än ett innehållsmässigt tema. Verken i utställningen omfattar tillsammans en tidperiod från 80-talet och fram till idag.  


Maria Hedlund, Någon sorts kunskap #2 (detalj), 2014, gelatinsilver­fotografi. Courtesy of Moderna museet. Reprofoto: Prallan Allsten, Moderna museet.

Adress/Hitta hit: Löfströmsvägen 8, Sundbyberg 172 66
Telefon: + 46 (0)8-29 45 90
E-post: info@marabouparken.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Marabouparken konsthall, Stockholm