Marabouparken konsthall - Urval av utställningar

Marabouparken konsthall, Från utställningen,  Kay Rosen, I Wish I Knew My Neighbor Better, 2006


Höstens grupputställning på Marabouparken konsthall tar sin utgångspunkt i mötet mellan text och bild. Text är något som länge förekommit i bildkonstens historia, i många former och konstnärliga tekniker. Utställningen väljer att fokusera på verk som genom sin konstnärliga metod öppnar upp för en fruktbar osäkerhet eller dubbeltydighet, verk som tvingar oss att läsa av dem simultant genom olika språk eller med en dubbel blick. Utställningen innehåller verk av konstnärer som verkar inom olika riktningar och konstnärliga praktiker och följer några olika trådar genom detta omfattande fält.

Om utställningen: häremellan rummen

Bild och text nödvändiggör två olika sorters läsningar eller rum som ibland lägger sig nära varandra, ibland motsäger varandra, men som alltid skapar ett glapp som inte helt kan överbryggas. En poetisk splittring och osäkerhet i vilken verket befinner sig, ständigt pendlande, i ett mellanrum. Den här utställningen landar någonstans mellan dessa två läsningar. Det här rummet mellan rummen är en plats för omdefinition och förhandling där nya tolkningar och läsningar kan uppstå.

Den amerikanske fotografen Duane Michals och svenska Carl-Erik Ström skapade på 1970-talet fotosekvenser där de tillfört handskriven text till bilden. Hos Michals skapar texten narrativet medan Ströms texter ofta motsäger bilden.

En annan tråd i utställningen är den som närmar sig den konkreta poesin. Lina Nordenström arbetar framför allt med olika grafiska trycktekniker och konst i bokform. Konstnären och poeten Karl Holmqvist deltar med en film som vilar på den lästa poetiska texten och konstnärens röst.

Författaren Lotta Lotass ställer på ett poetiskt, associativt, vis text och bild mot varandra i två filmverk och deltar även med ett textverk i objektform, liksom poeten Peter Thörneby. I Lisa Tans verk synliggörs språkliga, kulturella och politiska strukturer. Linnea Lindberg är en ung konstnär som deltar med ett tredelat diabildsverk om tid. Hon inkluderar egen poetisk text och bilder i ett bildkollage. My Lindh producerar tre nya textverk för utställningen, en installation, ett skulpturalt verk och ett interaktivt.

Tider: 7 oktober 2023 - 28 januari 2024

Medverkande konstnärer: 

Karl Holmqvist, Linnea Lindberg, My Lindh, Lotta Lotass, Duane Michals, Lina Nordenström, Carl-Erik Ström, Lisa Tan och Peter ThörnebyAdress/Hitta hit: Löfströmsvägen 8, Sundbyberg 172 66
Telefon: + 46 (0)8-29 45 90
E-post: info@marabouparken.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten. Det gör parken genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang.

Med samtidskonsten som utgångspunkt vill Marabouparken också synliggöra det offentliga rum Marabouparken konsthall verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.

Marabouparken utvecklas ständigt, exempel på det är exempelvis att konsthallen är stolta att få inviga ett tillägg till Marabouparkens permanenta skulptursamling. Den spanska konstnären Baltasar Lobos skulptur Torse penché sur le côté (1970) har donerats till Stiftelsen Parken som driver Marabouparken konsthall av Kjell Andersson och Mari Carmen Caballero Lobo, Baltasar Lobos brorsdotter.


Källa: Marabouparken konsthall