Malmö Konsthall - Utställningar 2023

Utställningen FLIGHT. Verken från vänster: "Genesis [Je n’isi isi] X" av Kudzanai Chiurai, "No Healer, No Weeper" av Eric Magassa och "Turning" av Frida Orupabo. Upphovsrätt : Malmö Konsthall


Nästa år bjuder Malmö Konsthall på tre stora utställningar och ett sceniskt körverk. Året inleds med utställningen FLIGHT som kritiskt granskar historien och kolonialiseringens avtryck. Även körverket Glömskans arkiv uppmärksammar frågeställningar om minne, sorg och rasism med avstamp i Malmö. Sommaren och hösten tillägnas konstnärerna Roman Signer respektive Ingela Ihrman – den senare bosatt och verksam i Malmö – som båda har en högst personlig definition av skulptur och nu gör sina största utställningar hittills i Sverige.

– 2023 erbjuder en rad spännande samarbeten för Malmö Konsthall och visar på en fortsatt bredd och experimentlusta i utställningsprogrammet. Två ovanligt konsekventa konstnärskap visas separat och i stort format. Högaktuella ämnen och frågeställningar fortsätter att avlösa varandra, och i ett sceniskt körverk talar staden Malmö om sina erfarenheter av sorg och våld, säger Mats Stjernstedt, chef för Malmö Konsthall.

FLIGHT

Kudzanai Chiurai, Frida Orupabo & Eric Magassa 

4.2 – 9.4 2023

Ordet flight framkallar en mängd visuella metaforer, känslor och föreställningar – att flyga, att frigöra sig, att falla. Alla är de ständigt närvarande i utställningen FLIGHT, som brottas med oförenliga motsättningar: skönhet och smuts, kolonialism och frihet, det förflutna och framtiden.

FLIGHT presenterar brännande, utmanande och kritiskt granskande verk av Kudzanai Chiurai, Frida Orupabo och Eric Magassa. Utställningen består av både collage, fotografi, ljud, video och trycksaker som tillsammans skapar en fängslande plats fylld av frekvenser, rytmer, och liv.

En gemensam tråd löper genom utställningen och binder samman de tre konstnärernas verk: betoningen på minne och uppgörelse. Kudzanai Chiurais arkivkonstverk The Library of Things We Forgot to Remember förflyttar oss till de panafrikanska frihetskamperna mot kolonialmakterna. Frida Orupabo presenterar en samling bildmontage som avbildar svarta kvinnofigurer som utstrålar en kuslig, obeveklig närvaro. Eric Magassas storskaliga installationsverk öppnar upp lager efter lager av historien. Utställningen, som kuraterats av Tawanda Appiah, utforskar vad som gömmer sig i vår historia när vi granskar dess mörkaste vrår.

Glömskans arkiv

5.5 – 14.5 2023

Glömskans arkiv är ett nyskrivet sceniskt körverk om minne, sorg och rasistiskt våld, med Malmö som horisont. Utgångspunkten är ett lyriskt manifest skrivet av poeterna Felicia Mulinari och Athena Farrokhzad i dialog med sociala rörelser. Manifestet tonsätts för S:t Petri Sångare av Tebogo Monnakgotla och sätts upp av regissören Saga Gärde på Malmö Konsthall i maj 2023. Sammanlagt ges sju föreställningar som efterföljs av fördjupande samtal.

Vilka historier blir en del av vår gemensamma historia? I en brevväxling med representanter för sociala rörelser har Mulinari och Farrokhzad undersökt minnets och glömskans roll för antirasistisk kamp. Utifrån svaren har de skrivit ett lyriskt minnesmanifest som skildrar de erfarenheter av sorg och kamp, men också skönhet och gemenskap, som staden bär på.

Glömskans arkiv görs av Amfi i samarbete med S:t Petri sångare och Malmö konsthall på uppdrag av Malmö Stad. Glömskans arkiv är en del av grupputställningen Hela staden är ett monument.

Roman Signer

3.6 – 10.9 2023

Sommaren 2023 tillägnas ett långt och ovanligt konsekvent konstnärskap. Roman Signer, född 1938 i Appenzell, bosatt och verksam i Sankt Gallen, Schweiz, har under sin femtio år långa karriär ägnat sig åt skulpturala processer och genom sin praktik omdefinierat vad skulptur kan vara.

Roman Signer använder genomgående tid, rörelse och gravitation som element i sin konst. Effekten i verken skapas genom att konstnären kombinerar grundelement som eld, vatten och vind med lätt igenkännliga vardagsobjekt som paraplyer, kajaker och stövlar – och utsätter dem för en oväntad process. Den sinnrika humor som präglar konstnärskapet uppstår ur de oväntade sammanhangen, i inramningen och i riktningen, som Signer ger sina verk.

Utställningen är Roman Signers första stora separatutställning i Sverige och Skandinavien. Den presenterar verk från hela hans karriär, från 1970-talet fram till idag, tillsammans med ett nytt verk producerat specifikt för Malmö Konsthalls utställning. Sammanlagt visas ett tjugotal verk tillsammans med dokumentation av flera skulpturala och performativa processer. Som en hommage till Signers klassiska framträdanden i skulpturutställningar utomhus, till exempel i Documenta 8 i Kassel och Skulptur Projekte Münster, visas även några av konstnärens verk i Pildammsparken under sommarmånaderna.

Ingela Ihrman

30.9–14.1 2024

Ingela Ihrman undersöker i sitt konstnärskap på ett lekfullt sätt vad det innebär att vara människa. Med humor och strävsamt allvar lyfter hon frågor rörande identitet och tillhörighet genom att se närmare på andra livsformer och hur vi relaterar till varandra. Hon fokuserar på de starka känslorna i vardagen som begär, lust, längtan och ensamhet.

Nyfikenhet och en vilja att försöka förstå präglar Ingela Ihrmans arbetssätt, där vetenskapliga fakta och fältstudier kan fungera som utgångspunkter. Hon arbetar med skulptur, performance, video och text och använder ofta vardagliga, igenkännbara och bräckliga material. Med hjälp av kostymer antar hon bokstavligen andra levande arters skepnad och utforskar samtidigt sin egen kropps möjligheter och begränsningar. Vad innebär det att vara någon eller något? Vilken betydelse har kroppen för hur vi ser på världen och hur vi blir sedda?

Utställningen på Malmö Konsthall blir den hitintills största presentationen av Ingela Ihrmans konstnärskap.

Relaterade Länkar

Fler utställningar från Malmö Konsthall

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider.Adress/Hitta hit: S:t Johannesgatan 7, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 60 00
E-Post: info.konsthall@malmo.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Malmö Konsthall