Malmö Konsthall - Utställning - Leif Holmstrand

Publiken möter även Holmstrand som performancekonstnär. Foto: Vadim Martynenko Ksenia Shmel. 


Malmö Konsthall inleder våren 2024 med en stor utställning av Malmökonstnären Leif Holmstrand. I sin konst kombinerar Holmstrand traditionellt handarbete med en fascination för skräckfilm och burlesk populärkultur utifrån ett icke-straight perspektiv. Verken refererar både till hans egen familjehistoria, psykisk ohälsa, transidentitet, drag- och gaykulturen. Utställningen samlar ett stort antal verk och inkluderar även ett referensbibliotek med verk av konstnärer som inspirerat honom. Utställningen öppnar den 3 februari med vernissage fredagen den 2 februari. Utställningen visas 3 februari 2024 - 28 april 2024.

Om utställningen: Leif Holmstrand - Termiternas liv: Slutet

– Utställningen presenterar ett konstnärskap som ständigt är försatt i rörelse och som med självklarhet överskrider gränser, om gränser överhuvudtaget är relevant att nämna i sammanhanget. Publiken möter Leif Holmstrand i den sammansatta rollen som konstnär, författare, samlare, performer, musiker och curator, säger konsthallschef Mats Stjernstedt.

Tråden är den röda tråden i Leif Holmstrands (född 1972 i Malmö) omfattande konstnärskap. Han virkar och stickar objekt, överdrag och dräkter och virar in objekt och kroppar i linor, garn och rep. Hans arbeten kännetecknas ofta av en grotesk och instängd kroppslighet med ett mörkt förhållande till sexualiteten och omvärlden. 

Relaterade länkar

Läs mer

Centrala teman är den queera kroppen – en enligt konstnärens utsaga magisk docka för ritualer – och genusupplösning där han utmanar kroppens kulturella och biologiska gränser. Materialet står i centrum – textilierna, de svarta soppåsarna och barnvagnarna. Gränserna mellan material, skulptur och performance är flytande, många skulpturer börjar eller avslutas som performance.

– Nästan alla mina verk, även performance, handlar om att ge form åt något kaotiskt. Jag ger det ett hölje, eller skapar ett objekt eller en karaktär utav det. Arbetet ligger i skärningspunkten mellan omtanke och övergrepp. Genom att virka in föremål stänger jag dem inne, samtidigt som jag visar dem en form av omvårdnad, säger Leif Holmstrand.

Termiternas liv: Slutet utgör avslutningen på ett större konstprojekt, vars första del just nu visas på Galleri Thomas Wallner i form av utställningen Termiternas liv: Början. Titeln Termiternas liv kommer från den belgiske författaren Maurice Maeterlincks bok La Vie des Termites (Termiternas liv) från 1926. Innehållet i boken visade sig vara en stöld från den sydafrikanske poeten och naturforskaren Eugène Marais. Både stölden, en författares besatthet av ett material och termiternas livsform – varken mänsklig eller djurisk, både individuell och kollektiv – fascinerar Holmstrand, vars virkningar påminner om termitbyggen.

Flera nya verk

Utställningen samlar stora collage, skulpturer, dräkter och teckningar som bottnar i personliga berättelser. Många verkserier är nya, bland dem Family Flight där Holmstrand virkat ihop sängar och fåtöljer från sina döda föräldrars hem och How an Insect Society is Organized som består av tolv stora, handvävda vepor i lin.

– Jag tycker att de nyare verken som jag skapat för den här utställningen omfattar min historia bättre än de flesta av mina tidigare verk, framför allt sviten Family Flight. Den här utställningen är den mest sammanfattande jag gjort. Jag refererar och hälsar till så många i den här utställningen; min familj, brittisk dragkultur på åttiotalet, queerhistoria, andra konstnärer och att jag är en sorts collagekonstnär, säger Holmstrand.

Inkluderar sin konstsamling

I utställningen blandas det privata med utblickar mot världen. Utöver sina egna arbeten visar Leif Holmstrand upp delar av sin konstsamling och presenterar även inlånade verk från relevanta konstnärskap som ett personligt, visuellt referensbibliotek. Den japanska samtidskonsten, som karakteriseras av hantverksskicklighet och en oräddhet för att blanda former, material och uttryck, är en viktig del av samlingen. 

Konstnärer som visas i utställningen: 

Hans Bellmer, Chim–Pom, Nan Embäck, Oscar Guermouche, Majd Abdel Hamid, Lisa Jeannin, Lunga Kama, Sachiko Kazama, Lawrence Lemaoana, Anna-Maria Neumüller, OLTA, Pyuupiru, Meraj Sharifi, Lieko Shiga, Lotta Smed, Fredrik Strid, Per Wizén, Sakiko Yamaoka och Jonas Örtemark. Som en programpunkt under utställningen framträder Leif Holmstrand i en livesänd performance från Umewaka Noh Theatre i Tokyo tillsammans med konstnärskollektivet OLTA.

Tider: 3 februari 2024 - 28 april 2024
Adress/Hitta hit: S:t Johannesgatan 7, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 60 00
E-Post: info.konsthall@malmo.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Malmö Konsthall