Magasin III - Urval av utställningar

Foto: Magasin 111


Samlingspresentationen Skin of the Soul på Magasin III i Stockholm närmar sig kroppen som möjlig skådeplats såväl som barriär för vårt inre liv. I skärningspunkten mellan det kroppsliga och det själsliga framträder eller hämmas de inte sällan motstridiga krafterna som existerar inom oss. Utställningen visas 9 september – 17 december 2023.

Om utställningen: Skin of the Soul  

I de presenterade konstverken, som alla är del av Magasin III:s samling, manifesteras denna idé genom deras motivvärld och konstnärernas arbetsmetoder. Verken relaterar på olika sätt till samspelet mellan det yttre och inre livet, och till det mänskliga behovet av att tillåta saker att leta sig in eller ut.

Relaterade länkar

Läs mer↴

Där kan vi utforska våra sårbarheter och styrkor. Känslomässiga upplevelser av trauman, sorg och rädslor liksom begär, lust och passion tenderar att stiga upp till ytan. På liknande sätt kan fysiska erfarenheter tränga in långt under huden och nå djupare känsloplan.

Kroppen kan vara både laddad och avväpnande, i kontroll eller dominerad. Ofta är den även förbunden med kulturella och sociala konventioner. Detta återspeglas i gestaltningar av intima samexistenser, kroppsliga iscensättningar av det mänskliga undermedvetna, liksom uttryck för drifter och begär. Flertalet verk ställer sig i bjärt kontrast mot samhälleliga föreställningar och utmanar snäva normer kring kropp, god smak och tabun.

Medverkande konstnärer:

Nathalie Djurberg & Hans Berg, Carin Ellberg, Noa Eshkol, Anton Henning, Susanne Henriques, Markus Schinwald, Linnéa Sjöberg, Olle Skagerfors, Geraldine Swayne, Sixten Sandra Österberg

Tider: 9 september – 17 december 2023

Curatorer: Tessa Praun & Sofia Ringstedt
Under hösten 2023 presenteras Sirous Namazis separatutställning Pending på Magasin III. Stockholmsbaserade Sirous Namazi, (f. 1970 i Iran), har sedan 1990-talet utforskat teman kring minnen, informationsförlust och utanförskap. Samtliga verk är skapade speciellt för utställningen, däribland skulptur, broderi, installation och film.

Om utställningen: Pending

I Sirous Namazis separatutställning Pending visas endast nya verk som är skapade speciellt för utställningen. Genom skulptur, broderi, installation och film utforskar Namazi frågor som: Kan man återskapa det som har varit? Vems minne ligger närmast verkligheten? 

Relaterade länkar

Läs mer↴

Filmverket 12:30 (2023) är del av ett projekt som har skapats utifrån hans familjemedlemmars minnen från barndomshemmet i Iran, hemmet de tvingades lämna hals över huvud år 1978 till följd av revolutionen. 

Skulpturerna Patterns of Failure (2023) är sammansatta av prydnads- och bruksföremål i porslin som Namazi har hittat i secondhandaffärer. Namazi letar efter detaljer som fångar hans uppmärksamhet, väl tillbaka i ateljén slår han sönder objekten för att komma åt det han har fastnat för. De utvalda delarna från olika objekt limmar han sedan ihop till helt nya former med nya identiteter.

Patterns of Failure utgör förlagor till de tre vita skulpturerna vid namn Rebound (2023). Porslinsskulpturerna har 3D-skannats i sektioner och skrivits ut i en 3D-skrivare i porslinslera, som därefter har bränts och glaserats. I processen att skanna in förlagorna går information förlorad, det sker abstraktion­er och förvrängningar. För Namazi påminner den förlusten om minnets mekanismer.

Broderierna In-betweens (2023) utgår ifrån detaljfotografier av porslinsförlagorna, som har översatts pixel för pixel och korsstygn för korsstygn. Pixlarna både löser upp motivet och fogar det samman. I stället för en hand är det en maskin som har broderat. Den avancerade mekaniken innebär både möjligheter och begränsningar.

Om konstnären: Sirous Namazi

Sirous Namazi föddes 1970 i Kerman, Iran. Han bor och arbetar i Stockholm. 1993–1998 utbildade sig han sig vid Konsthögskolan i Malmö. Tillsammans med Jacob Dahlgren representerade Namazi Sverige på Nordiska paviljongen, Venedigbiennalen (2007). Han har även medverkat i Atenbiennalen (2018) och i Kochi–Muzirisbiennalen (2016). 

Namazi har haft separatutställningar på bland annat Örebro konsthall (2018); Fundació Joan Miró, Barcelona (2010); Lunds Konsthall (2007); och Moderna Museet c/o Klarabergsviadukten 61, Stockholm (2003). Namazi representeras av Galerie Nordenhake och återfinns i flertalet samlingar, däribland Malmö Konstmuseum: Kiasma, Helsingfors; Statens konstråd; Le fonds National d’Art Contemporain, Frankrike; Magasin III Museum for Contemporary Art, Stockholm. 2021 tilldelades Sirous Namazi Prins Eugen-medaljen och 2019 Stockholms stads hederspris.

Tider: 9 september – 17 december 2023


Adress/Hitta hit: Frihamnsgatan 28 SE-115 56 Stockholm 
Telefon: +46 8 545 680 40
E-Post: info@magasin3.com
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art är en av Europas ledande institutioner för samtida konst. Sedan starten 1987 finns Magasin III i ett av de gamla lagerhusen i Stockholms frihamn. I denna lokal visar Magasin III sin mångfacetterad samling samt ambitiösa presentationer utställningar av internationellt etablerade konstnärer. Museet lånar också ut verk till andra museer runt om i världen.

Magasin III har sedan starten fokuserat på att stötta konstnärligt skapande och experimenterande. Besökare har numera möjlighet att, utöver aktuella utställningar, även ta del av processerna kring kommande utställningar, skapandet av nya verk och omhändertagandet av samlingen när den inte visas. I fokus står mötet med konsten, konstnärerna, museets medarbetare och andra specialister. 

Publiken får tillgång till rum och arbetsprocesser som sällan är öppna för en allmänhet. Ambitionen är att erbjuda en djupare förståelse för konstnärskap och för hur kreativa idéer och visioner tar form, samt vad det innebär för en institution att förvalta dem.Källa:  Magasin III