Lunds Konsthall - Utställning - Aslan Goisum

Aslan Goisum, Object #5, 2022. Pulverlackerat svetsat stål, 235 × 191 × 131 cm. Foto: Chun-Han Chiang. Courtesy konstnären och Emalin, London


Lunds Konsthall har glädjen att kunna visa Prism, en separatutställning av den i Berlin bosatta konstnären Aslan Goisum, född i Groznyj, Tjetjenien, 1991 och utbildad i Moskva, Gent och Amsterdam.  Han är en tydlig röst inom den nya generation av europeiska konstnärer som framträdde under 2010-talet. Utställningen visas 10 februari 2024 – 12 maj 2024.

Om utställningen: Prism

Fastän Goisum i mer än ett årtionde varit synlig i biennaler och på museer i och utanför Europa är detta hans första större utställning i Sverige. Vi är glada att kunna visa detta inträngande konstnärskap med dess kompromisslösa hängivenhet för form – och hur form kan växa till förståelse – vid just denna tidpunkt, i just detta världsläge.

Relaterade länkar

Läs mer

Goisum studerade både arkitektur och bildkonst och har gjort sig känd för videoinstallationer, skulpturer och verk på (och dessutom av) papper. Alla dessa konstnärliga format finns införlivade, i mer eller mindre hybrida former, i Prism. Utställningen omfattar tio verk, av vilka fyra har koncipierats och producerats särskilt för tillfället och därför får sin premiär i Lunds konsthall.

Bland de nya verken (alla från 2024) märks
Prism, videoskulpturen för bakre hallen som lånat sin titel åt hela utställningen och består av tre sju meter höga LED-skärmar som visar filmbilder av en ung manlig aktörs kropp och har sammanfogats till en fristående prismatisk form. Detta är Goisums allra nyaste verk, så nytt att han ännu redigerade videofilmerna när utställningskatalogen gick i tryck.

De övriga nya verken är skulpturinstallationerna
Star, Table och Wheel. Dessa använder grundläggande geometriska former – cylindern, rektangeln, den femuddiga stjärnan – som komponenter i metaforiska bilder av Goisums iakttagelser av hur imperiets visuella koder ännu formar vardagen i det som numera kunde kallas norra Eurasien.
Adress/Hitta hit: Mårtenstorget 3, 223 51 Lund
Telefon: 046-359 52 95
E-post: lundskonsthall@lund.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettiderLunds konsthall har som målsättning att vara en betydande aktör inom den internationella samtidskonsten. Utställnings- och programverksamheten eftersträvas att hålla hög internationell och professionell klass. Lunds konsthall producerar fyra till fem utställningar om året. I de flesta fall är detta unika utställningar som skapas av konsthallen.

Utställningarna har genom åren haft en internationell prägel, men samtidigt varit förankrade i det lokala, precis som universitetsstaden Lund själv. Konsthallen har en central placering vid ett av stadens största torg, Mårtenstorget. 


Källa: Lunds Konsthall