Lunds Konsthall - Urval av utställningarUtställningen "Ways of Unseeing" samlar konstverk som på olika sätt framställer den visuella återgivningens otillräcklighet. De deltagande konstnärerna arbetar med möjligheter att frammana det osynliga, med frånvaro som konstnärlig strategi. Istället för att antyda hur ett sätt att skildra världen är bättre än något annat, betonas hur olika metoder att återge har sina specifika möjligheter och begränsningar. Utställningen visas 16 september 2023 – 21 januari 2024.

Om utställningen: Ways of Unseeing

Utställningens titel hänvisar till konstkritikern John Bergers (1926–2017) populära och banbrytande tv-serie och bok "Ways of Seeing" från 1972. Berger ville tillgängliggöra det traditionella måleriets innehåll, något som ofta var höljt i dunkel för den bredare allmänheten. Han reagerade mot föreställningen att en förståelse av ett verk krävde expertkunskaper om konstens historia. Avmystifieringen av visuella koder kunde inte annat än gynnas av att historiska motiv relaterades till populärkultur och den kommersiella världens bildspråk.

Relaterade länkar

Läs mer↴

En central plats i utställningen, vid sidan av Bergers tv-serie och tänkande, har filmskaparen och författaren Harun Farockis (1944–2014) filmer och videoinstallationer. Flera av dessa har skapats av redan befintligt material: fotografier, filmer och digitala animationer som cirkulerar i världen och som inte i första hand är till för att betraktas, utan snarare för att användas. För att kunna analysera den typen av bilder (från till exempel militär-, industri- eller övervakningssamanhang) krävs enligt Farocki insikter om deras cirkulation och användning i komplexa nätverk. Dessa kan bestå, inte bara av människor, utan även av maskiner och datorer.

Berger, såväl som Farocki, förankrade sina teoretiska och konstnärliga projekt i en kultur där fotografiet och filmen hade en dominerande ställning som sanningssägare. De uppmärksammade hur komplicerad relationen mellan kunskap och seende kan vara. "Ways of Unseeing" vill belysa hur Berger och Farocki – likt samtliga deltagande konstnärer  bidrar till en rikare och mer komplex förståelse av visuellt material och dess påverkan.

Harun Farocki, Cecilia Germain, Maria Jacobson, Chloé Galibert-Laîné & Kevin B. Lee, Trinh T. Minh-ha, Patricia Morosan, Magnhild Øen Nordahl, Elske Rosenfeld, Birender Kumar Yadav

Kurator: Hans Carlsson

Lunds konsthall 16 september 2023 – 21 januari 2024
Adress/Hitta hit: Mårtenstorget 3, 223 51 Lund
Telefon: 046-359 52 95
E-post: lundskonsthall@lund.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettiderLunds konsthall invigdes 1957 och ritades av arkitekten Klas Anshelm.  

Lunds konsthall producerar fyra till fem utställningar om året. I de flesta fall är detta unika utställningar som skapas av konsthallen.

Lunds konsthall har som målsättning att vara en betydande aktör inom den internationella samtidskonsten. Utställnings- och programverksamheten eftersträvas att hålla hög internationell och professionell klass.

Utställningarna har genom åren haft en internationell prägel, men samtidigt varit förankrade i det lokala, precis som universitetsstaden Lund själv. Konsthallen har en central placering vid ett av stadens största torg, Mårtenstorget. 

Utställningar och förmedling utgör de huvudsakliga funktionerna, men det finns också utrymme för nyproduktion och efterforskning. Lunds konsthall både skapar, och återspeglar, den mångfald som präglar den samtida konstens uttryck.

Lunds konsthall framhåller både väletablerade konstnärer och mindre kända, men lovande konstnärskap. Inom verksamheten pågår kontinuerligt flera olika internationella och regionala samarbetsprojekt. För att främja olika röster i konstlivet anlitas regelbundet utomstående kuratorer.


Källa: Lunds Konsthall