Lunds Konsthall - Anna Ling - Efterdyning

Av: Anna Ling


Lunds konsthall har glädjen att presentera en retrospektiv utställning med äldre, nyare och helt nyproducerade verk av konstnären Anna Ling, född 1971 i Göteborg och sedan många år bosatt i Malmö. I utställningen som visas under hela sommaren, möter vi ett starkt intresse för naturen och människans förhållande till den, och verk som präglas av både skönhet och allvar. Vi följer med in Lings observationer av klimatförändringar, korallrev och Limhamns kalkbrott i stora tuschteckningar och filmer, och genom konstnärens långvariga observationer, ser vi även effekten av de åtgärder som görs för att återställa naturen. Vernissagen: fredag 19 maj. Utställningen pågår till den 27 augusti 2023.

Om utställningen: Efterdyning 

I sina verk kartlägger Ling miljöer i det egna närområdet och ställer frågor som intresserar henne av både personliga och politiska skäl. De tidiga verken visar ofta människans och arkitekturens förhållande till naturen, medan de senare handlar mer om miljöförstöringen och klimatförändringarna. Dessa akuta frågor i samtiden har fått ange riktningen för Lings engagemang och sökande efter användbar kunskap, främst inom de marina vetenskaperna men också inom närliggande discipliner som geologi och meteorologi.

Många av verken föregås av fältstudier och hennes arbetsmetod kan liknas vid forskarens. Hon inhämtar material som hon sedan studerar, utvärderar och tillämpar i olika sammanhang. Detta låter henne komma till insikter som bygger på verkliga iakttagelser snarare än andras forskning och egna föreställningar.

Tack vare sitt nära intresse för naturen har Ling kunnat observera förändringar över tid i de områden där hon rör sig. Hon kan konstatera en destruktiv utveckling, ofta förorsakad av människans ingrepp, men hon noterar samtidigt de aktiva åtgärder som faktiskt genomförs i syfte att återställa den naturliga ordningen.

Utmärkande för Lings konstnärliga produktion är de långa sviterna i tusch på papper där hon med oändligt tålamod och stor känslighet registrerar sina naturobservationer. I senare verk förekommer också skulpturella element, som är fallet med installationen

Reefs, (2023), där konstnären tagit utgångspunkt i korallrevens död, orsakad av klimatförändringar. Konstnärens unika förmåga att adressera en sinnlig upplevelse av naturen framträder i den storskaliga sviten

Abyssal, (2023), vilken består av fotografier tagna en sommarnatt där maneterna tycks sväva som stjärnor i det mörka vattnet.

Som en del av utställningen visas även dokumentären En värld av kalk (2012) av Jens Klevje & Fabian Svensson. Vi får se hur naturen i Limhamns kalkbrott anpassar sig i ett landskap exploaterat av människan.

Om Konstnären: Anna Ling

Anna Ling (f. 1971, Göteborg) är verksam i Malmö. Ling har examen från Konsthögskolan i Malmö och arbetar forskningsbaserat med fokus på naturfenomen och biologisk mångfald. Lings verk har bl a visats på Moderna Museet Malmö (2022), Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn (2021), GIBCA (2021), Lunds konsthall (2018), Konsthal Charlottenburg, Köpenhamn (2017), och Göteborgs konsthall (2016).

Tider: 20 maj – 27 augusti 2023

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettiderAdress/Hitta hit: Mårtenstorget 3, 223 51 Lund
Telefon: 046-359 52 95
E-post: lundskonsthall(at)lund.se
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsidan

Källa: Lunds Konsthall