Lunds Konsthall

Lunds konsthall, Från utställningen Vilande Mängd, Foto: Daniel Zachrisson
Adress/Hitta hit: Mårtenstorget 3, 223 51 Lund
Telefon: 046-359 52 95
E-post: lundskonsthall@lund.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider

Lunds konsthall producerar fyra till fem utställningar om året. I de flesta fall är detta unika utställningar som skapas av konsthallen.

Lunds konsthall har som målsättning att vara en betydande aktör inom den internationella samtidskonsten. Utställnings- och programverksamheten eftersträvas att hålla hög internationell och professionell klass.

Utställningarna har genom åren haft en internationell prägel, men samtidigt varit förankrade i det lokala, precis som universitetsstaden Lund själv. Konsthallen har en central placering vid ett av stadens största torg, Mårtenstorget. 


Källa: Lunds Konsthall