Kvinnohistoriskt Museum

Foto: Kvinnohistoriskt Museum
Adress/Hitta hit: Storgatan 46 A, 903 26 Umeå
Telefon: 090-16 34 98
E-Post: kvinnohistorisktmuseum@umea.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider

Kvinnohistoriskt museum öppnade 2014 och är Sveriges första kvinnohistoriska museum. Museet har på kort tid etablerat sig som en aktör och plattform för frågor som gäller jämställdhet och kvinnohistoria, lokalt och nationellt.

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Källa: Umeå Kommun