Kulturen i Lund - Metropolis – Lund och medeltiden

Foto: Kulturen i Lund


Den 18 februari 2023 återinviger vi Metropolis – Lund och medeltiden, efter en omarbetning och uppdatering. Här visar vi en rik skatt av föremål som Kulturens arkeologer har grävt fram i Lund under mer än 130 år. Vi berättar om en tid då staden Lund, som då tillhörde Danmark, blev ett viktigt kyrkligt centrum med en ärkebiskop – en metropolit – som hade makt över den nordiska kyrkoprovinsen. Till staden sökte sig många yrkesgrupper för att tillgodose behov av olika varor och hantverk.

Utställningen tar avstamp i slutet på 900-talet då tron på de nordiska gudarna började överges till fördel för kristendomen. Då började människor söka sig till den plats som skulle få namnet Lund.


Om utställningen: Metropolis – Lund och medeltiden


Med kristendomens intåg förändras samhället i grunden. I Lund märktes kyrkans makt bland annat genom de kyrkor som börjar byggas och med tillsättningen av en biskop från år 1060. Även kungamaktens intresse är tydligt under 1000-talets början med myntning i staden. Under medeltiden blir Lund den mest kyrkotäta staden i Norden. Biskopen löd under ärkesätet Hamburg Bremen, men från år 1104 bildas ett nytt ärkesäte där ärkebiskopen placerades i Lund. En domkyrka hade börjat byggas och 1145 kunde högaltaret invigas. Kloster och konvent etableras också i Lund.

I utställningen berättar vi om medeltida kultur utifrån olika teman: "Kristna bönder", "Livets många sidor", "Möte med världen", "Staden – makten – lagarna", "Arbeta i staden", "Uppror och uppbrott" och "Ny tid – större värld". Vi har uppdaterat utställningens texter utifrån ny kunskap och tillfört några nya föremål, som exempelvis en liten häst i keramik som kan ha använts i en marionetteater.

Den tematiska presentationen har kompletterats med två kronologiskt uppbyggda bildspel som tar avstamp i tiden före Lunds tillkomst och sedan berättar om händelser som påverkat Lund från 900-talets slut fram till 1679.I rummet med temat "Arbeta i staden" kan man se fyra nyproducerade korta filmer som skildrar olika hantverk: spinning och vävning, knivsmide, skomakeri och timmermansarbete. I rummets montrar finns flera medeltida föremål som kopplar till filmerna, t ex en lädersko och en kniv. Man får också känna på olika material som används i de skildrade hantverken.

Det finns också inslag av musik, bland annat finns möjlighet att lyssna på den äldsta nedtecknade skånska visan, så som den kan ha låtit på medeltidsdanska.

Utställningen avslutas i renässansen och den tidiga barocken, de perioder som avlöser medeltiden. Början av 1500-talet kännetecknas av stora omvälvande händelser med bondeuppror och reformering av kyrkan som i Danmark inträffade 1536 och innebar ett brott med den katolska kyrkan och påven i Rom och skapandet av en protestantisk kyrka. De flesta av Lunds kyrkor revs på orden av kung Kristian III.

De kulturella strömningarna i Europa hade förändrats, med återväckt intresse för antikens kulturarv och mer fokus på individen. I rummet Ny tid – större värld visar vi bland annat föremål från adelskvinnan fru Görvels gård i Lund, som uppfördes vid Stora Södergatan omkring år 1570. Fru Görvel var en av de mest förmögna kvinnorna i Norden vid den här tiden. I rummet projiceras en nyproducerad film, där museets pedagoger gestaltar en renässansmåltid.1500- och1600-talen präglas av flera krig mellan Sverige och Danmark och utställningen avslutas i det sista bildspelet med den fred som förhandlas fram och skrivs under i Lund 1679. 

Då undertecknades samtidigt ett förbund mellan Sverige och Danmark som stärktes genom överenskommelse om äktenskap mellan svenske kung Karl XI och danske Kristian V:s syster Ulrika Eleonora. Den överenskommelsen skrevs troligen under i Dekanhuset, som då låg vid Kyrkogatan men nu är ett av husen på Kulturen i Lund.


Relaterade länkar

Fler utställningar från  Kulturen i Lund

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Tegnérsplatsen 6, 223 50 Lund
Telefon: 046-35 04 00
E-Post:
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Kulturen i Lund