Konstakademien - Urval av utställningar

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter i obruten kontinuitet sedan 281 år tillbaka och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet. Nedan ett urval av utställningar.    

EDWARD JARVIS - NOSTOS - νόστος

Merparten av mitt liv har skett i samhällets skrevor av omstrukturering. Utdömda industriområden, fuktiga källare eller som en Karlsson på taket mellan fläktrummorna ovanför blåkullas trasproletariat.
Långsamt och mödosamt har jag ägnat mig åt en verksamhet utanför den globala dumhetens institutionaliserade kontrollmekanismer. Tillverkan av ikonliknande attrapper i samhällsomstörtande syfte. En armé av ständigt pånyttfödda poeter hjälper mig i arbetet. De döda förstenade troll som utgör verklighetens folk, kommer de nu att återvända till livet? 

Edward Jarvis

Edward Jarvis mottog Konstakademiens utställningsstipendium ur Folke Hellström-Linds fond 2021. Stipendiet omfattar en utställning vid Konstakademien, medel för att genomföra utställningen samt en utställningskatalog. Katalogen innefattar nyskriven poesi av Johan Jönson och en essä av Sinziana Ravini.

Utställning i Galleri Öst 18 november - 13 januari
YLVA CARLGREN - Accelerating Frame

Ylva Carlgrens måleri undersöker det fattbaras gränser. Det tillåter oss att för ett ögonblick tappa balansen i vårt vana sökande efter bekanta former och givna tolkningar. Innan vi funnit den igen har vi kanske hunnit minnas något av tiden före det att varje ting fick en bestämd innebörd. Kanske får vi också en aning om vad det är att låta det vi lärt oss att känna igen återgå till samma konturlösa tillstånd. Blicken öppnas och ljuset strömmar in – den sluts och vi omges av mörker.

Andreas Keller

Ylva Carlgren, f. 1984 i Luleå, bosatt och verksam i Stockholm. Masterexamen från Konsthögskolan Valand i Göteborg 2012. Ylva Carlgren mottog Konstakademiens utställningsstipendium ur Folke Hellström-Linds fond 2021. Stipendiet omfattar en utställning vid Konstakademien, medel för att genomföra utställningen samt en utställningskatalog.

Utställning i Galleri Väst 18 november - 13 januari
BO SWENSON (1932-2022) - Minnesutställning

Han älskar starka färger, särskilt rött. Hans dukar är stora och myllrande abstrakta. Rörelsen är ständigt närvarande i hans verk – poetisk och otålig och osentimental. Han målar för att minnas, men han målar också det som finns kvar. Här finns en japansk inspiration, en tunn andlighet. Här finns också vadställena, dammarna, rörelse över floden, lövverken, stränderna. Han för också en dialog över decennier och sekler med andra målare.

Utställning i Ateljén 18 november - 21 december
Ideal i gips - Konstakademiens skulptursamlingar under 300 år

Utställningen visas i Konstakademiens salar 25 november 2023 – 24 februari 2024. I samband med utställningen publiceras en katalog över Konstakademiens samling av drygt 900 gipsskulpturer, med texter av Eva-Lena Bengtsson, Elisabet Tebelius-Murén, Christina Risberg, och Svante Helmbaek Tirén. Albert France Lanord ritar utställningsarkitekturen.

Relaterade länkar

Läs mer↴

Att teckna och modellera efter gipser var genom århundraden en viktig del av konstnärliga utbildningar. Med gipskopior av kända skulpturer och konstverk gav man eleverna både tekniska färdigheter och skolning i ett konstnärligt ideal präglat av antikens Grekland och Rom. 

Så småningom inkluderades även renässansens och senare tiders konst som föredöme – innan gipserna till slut förlorade sin betydelse. Under 1900-talet förvandlades de till symboler för en förstelnad konstsyn och försvann nästan helt från undervisningen.

Idag sker en återupptäckt av gipsernas roll i konsthistorien. Både som undervisningsmaterial och uttryck för skiftande ideal ger de oss en nära kontakt med historiens konstupplevelser. Valet av gipser som användes i undervisningen speglar flödet av de visioner och traditioner – likaväl som konflikter och diskussioner – som ständigt format konsten. 

I utställningen presenteras samlingen med nya perspektiv och tankeställare kring gipsernas betydelse.Relaterade länkarAdress/Hitta hit: Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm
Telefon: 08-23 29 45
E-Post:
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Konstakademien