Kalmar Konstmuseum - Utställning - Thomas Tempte

Vad vi undslapp, Thomas Tempte, ca 2010. Foto: Lars Engelhardt (Bild beskuren)


Utställningen Thomas Tempte: ett eget universitet på Kalmar Konstmuseum är en form av hemkomst. Snickarmästaren och konstnären Thomas Tempte (1942–2016) växte upp i Kalmar och tog den långa vägen från snickarlärling till mästare och blev med tiden också bildkonstnär, debattör och en unik civilisationskritisk röst. Temptes konstnärskap började framför intarsiorna på Kalmar slott och Kalmar är återkommande i hans bildvärld och frågeställningar, inte minst i hans utställning Arbetets ära, en utställning om kärlek och ansvar som visades på Kalmar konstmuseum 1976. När nu Thomas Tempte återvänder till Kalmar är det genom formgivarkollektivet Projektrum: Augsburg. Utställningen visas 11 november 2023 - 7 april 2024. 

Om utställningen: Thomas Tempte: ett eget universitet

I mötet med Tempte tvingas vi ompröva gränserna för ett konventionellt konstnärskap. Genom intarsiabilder, möbler, maskiner och installationer undersöker han hantverkets roll i samhället. Utställningen Thomas Tempte: ett eget universitet visar ett urval av verk från fem decennier av arbete i ett konstnärskap där gränserna mellan bildkonst, konsthantverk och hantverk suddas ut.

Parallellt med möbler och restaureringar arbetade han också med mer konstnärliga undersökningar med trähantverket som grund, ofta i dialog med historien och med ett starkt intresse för arbetsprocesser och teknik. 

Relaterade Länkar

Fortsätt läsa

Thomas Tempte byggde den forntida egyptiska snickarens verkstad, rekonstruerade en 1700-talssvarv och i centralverket Epitafium, som visas i utställningen, spekulerade han kring den hemliga och mytomspunna fanérsågen som ska ha funnits i den Bayerska staden Augsburg på 1500-talet. Under denna tid var Augsburg ett centrum för trähantverk och exporterade utsökta fanér över hela Europa, bland annat, enligt Tempte, till intarsiorna på Kalmar slott. Sågen var en industrihemlighet vilket är förklaringen till varför inga bilder, ritningar eller beskrivningar finns av den. Således är Eptiafium resultatet av en gedigen undersökning kring hur sågen kan ha varit konstruerad.


I utställningen visas även Temptes intarsiabilder, en teknik som han närmast virtuost kom att bemästra mot slutet av hans liv. Under de sista åren växte en säregen bildvärld fram, ofta djupt subjektiv och självbiografisk. En resa till Tyskland i barndomen, strax efter andra världskrigets slut, påverkade Tempte starkt. Ödeläggelsen som kriget skapat blev ett tankegods som Tempte kom att bearbeta i sin konst. Bland intarsiabilderna visas även de parafraser han gjorde av konstnären och livskamraten Anna Sjödahls stillebenskisser efter hennes bortgång 2001.


Thomas Tempte var ett eget universitet. Brett intresserad och kunnig samtidigt som han besatt specialistkunskaper inom en mängd olika träbearbetningsområden. I skrift såväl som i praktik var han en pionjär inom fältet praktisk kunskap. Relationen mellan maskiner och arbete, politiskt och historiskt, engagerade Tempte och var ofta bakgrunden till hans konstnärliga undersökningar.

Om konstnären: Thomas Tempte 

Thomas Tempte (1942–2016) började som snickarlärling på Kalmar Verkstadsaktiebolag och fortsatte som gesäll på Malmstens Verkstadsskola för att 1967 öppna egen verkstad. Tempte har haft ett flertal separatutställningar genom åren varav den första hölls på galleriet Hos Petra, Stockholm, 1973. 


Därefter har han ställts ut på bl.a. Kalmar konstmuseum, Kalmar; Svenska institutet, Paris; Galleri Grå, Stockholm; och Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm . Tempte finns representerad på bl.a. Nationalmuseum, Östergötlands länsmuseum samt Kalmar konstmuseum

Om boken Ett eget universitet

Boken är den första monografin om Thomas Tempte och startskottet för utställningen på Kalmar konstmuseum. Genom texter av flera skribenter skildrar boken Temptes produktion av intarsiabilder, möbler, rekonstruerade historiska maskiner och tankar. Boken gör också ett försök att kontextualisera ett mångfacetterat konstnärskap och ställer frågor om vilken roll Temptes görande och tänkande kan spela i vår samtid och framtid. 


Boken är skriven under redaktionen William Jokijärvi Andersson, Oskar Laurin och Andreas Nobel, med form av William Jokijärvi Andersson och Oskar Laurin, för Otsium förlag 2023.


Tider: 11 november 2023 - 7 april 2024


Adress/Hitta hit: Stadsparken 392 33 Kalmar
Telefon: 0480-42 62 82
E-Post: info@kalmarkonstmuseum.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Kalmar Konstmuseum