Kalmar Konstmuseum - Ken Friedman - 92 Events


92 Events presenterar arbeten som spänner över sex årtionden av Fluxus-konstnären Ken Friedman, född i USA och sedan 2014 bosatt i Kalmar. Friedmans verk är konceptuella, språkbaserade arbeten som knyter an till vardagslivet och utmanar föreställningen om konstverket som ett unikt objekt.

Om utställningen: 92 Events

92 Events är instruktionstexter som kan liknas vid uppslag till skulpturer, absurda aktioner och konkret poesi. Som en regissör eller dirigent instruerar Friedman betraktaren, mottagaren av meddelandet, till handling. Termen ’events’ kommer från ’event score’, ett begrepp som ursprungligen myntades inom musikfilosofi och som senare kom att anammas inom Fluxus som en slags korta performance-partitur.

Friedmans events är medvetet lekfulla – eller absurda – och beskriver en serie handlingar som bryter mot den traditionella konstuppfattningen genom att överlåta genomförandet till betraktaren. Precis som vid uppförandet av ett musikpartitur skapas inte enbart enkla repetitioner. Till skillnad från att spela upp en inspelning om och om igen finns det i partituret utrymme för tolkningar och varje utförande blir unikt. Här är dessutom vardagsföremålen särskilt framträdande som potentiella konstmaterial. Ordinära ting som skor, klockor och matporslin är något som många har tillgång till och därför kan även de flesta bli medkonstnärer i Friedmans instruktioner – oavsett var i världen vi är.

Levande Dokument

Friedmans partitur är levande dokument. Genom att verka i språket som instruktioner, beskrivningar och dokument glider de mellan dåtid, nutid och framtid och fungerar i ett slags tillstånd av möjligheter med en outsinlig potential för variation och tolkning. De är utmärkta exempel på hur konsten kan fungera som en mental lek där vår föreställningsförmåga kan resa även om våra kroppar inte gör det.

Utställningsrummet på Kalmar konstmuseum bjuder in såväl besökare som professionella musiker, dansare och skådespelare att bli medaktörer i Ken Friedmans utställning och att eget vis anta och tolka ett eller flera av partituren.

Om Konstnären:  Ken Friedman  

Ken Friedman (född 1949 i New London, Connecticut) gick med i Fluxus 1966 som den yngste medlemmen i gruppen. Han har haft nära samarbete med andra konstnärer och kompositörer inom Fluxus, bland andra Dick Higgins, Nam June Paik och John Cage. Friedman var avgörande för etableringen av Fluxus West, en samlingspunkt för Fluxusrelaterade aktiviteter i Nordamerikas västra delstater.

År 1976 disputerade Friedman i beteendevetenskap och var parallellt verksam som konstnär. På 1990-talet arbetade Friedman som managementkonsult och designer som senare ledde till en akademisk karriär: först som professor i ledarskap och strategisk design vid Norwegian School of Management i Oslo, sedan som dekan för designfakulteten vid Swinburne University of Technology i Melbourne där han numer är professor emeritus. Idag är Ken Friedman även Chair Professor vid Design Innovation Studies, Tongju University, Shanghai.

Relaterade Länkar

Fler utställningar från Kalmar Konstmuseum

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettiderAdress/Hitta hit: Stadsparken 392 33 Kalmar
Telefon: 0480-42 62 82
E-Post: info@kalmarkonstmuseum.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider
Källa: Kalmar Konstmuseum