Historiska Museet - Vikingarnas Värld

Fotograf: Foto: Ola Myrin Statens historiska museer.


Myten om våldsamma, hornbeprydda, plundrande vikingar är spridd över världen. Men bilden av livet i Skandinavien för tusen år sedan har förändrats i och med nya arkeologiska upptäckter och forskning. Den 24 juni 2021 öppnade Historiska museet i Stockholm VIKINGARNAS VÄRLD – världens största vikingautställning.

Åren 750 till 1100 efter vår tideräknings början kallar vi vikingatiden  350 dynamiska år då livet i Skandinavien förändrades i grunden. I utställningens centrum står världsträdet Yggdrasil, som hade en central roll i vikingarnas världsbild och mytologi. Trädets rötter slingrar sig runt i utställningen och leder besökaren genom tio teman. Från samhällets sociala struktur, människors olika roller, resor och kulturellt utbyte med fjärran länder – över hantverk, handel, sjöfart och plundring – till förhållandet mellan levande och döda och den kristna trons framväxt.

Om utställningen: Vikingarnas Värld

Utställningen är närmare tusen kvadratmeter stor. Den innehåller 2 500 originalföremål, pröva på-stationer för alla sinnen, möjlighet att utforska en stavkyrka från 1100-talet med hjälp av VR, interaktiva stationer på tema kosmologi, skeppsbygge och runristning samt mängder av spännande berättelser.

Samtliga föremål och texter i Vikingarnas värld är möjliga att ta del av via mobil, surfplatta eller dator, på plats i museet eller hemma. I den digitala lösningen kan besökaren fördjupa sig i alla föremål, se högupplösta bilder och med hjälp av djupzoom-teknik se detaljer, annars knappt synliga för ögat. Till utställningen finns en audioguide på svenska och engelska, en syntolkad audioguide på svenska och en videoguide på teckenspråk.

Vikingarnas värld  är producerad av Statens historiska museer. Samarbetsparter: Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Stockholms konstnärliga högskola och Xenter, yrkeshögskola.

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Narvavägen 13-17, box 5428, 114 84 Stockholm
Telefon: 08-519 556 00  
E-post: webb@historiska.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Historiska Museet