Historiska Museet - Utställning - Vikingarnas Värld

Fotograf: Foto: Ola Myrin Statens historiska museer.


Myten om våldsamma, hornbeprydda, plundrande vikingar är spridd över världen. Men bilden av livet i Skandinavien för tusen år sedan har förändrats i och med nya arkeologiska upptäckter och forskning. Den 24 juni 2021 öppnade Historiska museet i Stockholm VIKINGARNAS VÄRLD – världens största vikingautställning.

Om utställningen: Vikingarnas Värld

Åren 750 till 1100 efter vår tideräknings början kallar vi vikingatiden  350 dynamiska år då livet i Skandinavien förändrades i grunden. 

Relaterade länkar

Läs mer

I utställningens centrum står världsträdet Yggdrasil, som hade en central roll i vikingarnas världsbild och mytologi. Trädets rötter slingrar sig runt i utställningen och leder besökaren genom tio teman. Från samhällets sociala struktur, människors olika roller, resor och kulturellt utbyte med fjärran länder – över hantverk, handel, sjöfart och plundring – till förhållandet mellan levande och döda och den kristna trons framväxt.


Fotograf: Foto: Erik Lernestål, Statens historiska museer.Fotograf: Foto: Erik Lernestål, Statens historiska museer.
Adress/Hitta hit: Narvavägen 13-17, box 5428, 114 84 Stockholm
Telefon: 08-519 556 00  
E-post: webb@historiska.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettiderKälla: Historiska Museet