Hasselblad Center - 2023

Bild: The Fifth Estate, 00:59:46, 2013 (photograph of monitor), from the series Wikiland, 2014 © Klara Källström & Thobias Fäldt.


I vår visar Hasselbaldsstiftelsen på Hasselblad Center en samlingsutställning med porträtt, en jubileumsutställning med både äldre fotografi och nya inslag. Konstnärsduon Klara Källström & Thobias Fäldt visas under sommaren och året avslutas i vanlig ordning med Hasselbladpristagaren för året. Pristagaren kommer att tillkännages den 8 mars 2023. 

Om utställningen: 202 MÄNNISKOR I ETT RUM

Porträtt ur Hasselbladstiftelsens samling. Ett porträtt är mycket mer än avbildning. Det förmedlar alltid en större berättelse om personen i fråga, om fotografen eller om samhället i stort. I den här utställningen får vi möta mer än två hundra personer och ta del av deras berättelser. Mångfalden av historier och röster speglas i utställningens titel – 202 människor i ett rum.

I stället för ett övergripande tema följer utställningen några röda trådar. Många av porträtten synliggör och bekräftar det förbisedda. Många belyser det bekanta på oväntade sätt. Bilderna är dessutom indelade i två kategorier där det klassiska porträttet med människor som tittar in i kameran möter bilder på människor som vänt kameran ryggen – antingen av rädsla eller som en akt av motstånd.

Representerade Fotografer

Verken i utställningen sträcker sig från sent 1800-tal till idag och de 37 representerade fotograferna är:

Yngve Baum, Bolette Berg & Marie Høeg, Elin Berge, Edouard Boubat, Rineke Dijkstra, Tina Enghoff, Walker Evans, Maria Friberg, Bengt-Arne Falk, David Goldblatt, Hans Gedda, Denise Grünstein, Kerstin Hamilton, Charlotte Haslund-Christensen, Jean Hermansson, Graciela Iturbide, Sune Jonsson, Jens S Jensen, Stig T Karlsson, Axel Karlsson Rixon, Marjaana Kella, Kent Klich, Adriana Lestido, Tuija Lindström, Mary Ellen Mark, Georg Oddner, Anders Petersen, Jorma Puranen, Sebastião Salgado, Johannes Samuelsson, August Sander, Henrik Saxgren, Malick Sidibé, Christer Strömholm, Lars Tunbjörk och John Vachon.

Om utställningen: I AM THE CAMERA

Hasselbladstiftelsen firar Göteborgs 400-årsjubileum med en ny permanent utställning. Med inspiration från Victor Hasselblads naturintresse fokuserar utställningen I am the Camera på fotografiets betydelse för hur vi upplever och formar kunskap om världen omkring oss och kamerans roll i mötet med staden och dess omgivning.


unnamed - 2023-02-09T104144631jpg


I am the Camera inkluderar historiskt material som sällan visats samt flera samtida verk, bland annat Hendrik Zeitlers naturfotogram i serien ”1:1 Hammarkullen” och Susanne Fagerlunds hologram från ”the Doppelgänger series” som skapats i samarbete med Artificiell Intelligens.

Utställningen speglar Hasselbladstiftelsens dubbla fokus på fotografi och naturvetenskap – och blickar samtidigt framåt mot nya förhållningssätt för mötet mellan kamera och omvärlden.

Kamerans historia började på marken och i fältet – med Victor Hasselblads önskan om att fotografera fåglar och natur. Efter att den första kameran lanserades 1943 har Hasselbladskameran ständigt utvecklats till användning för båda veten- skapliga och personliga möten med den omgivande naturen och staden. I am the Camera visar fotografiets betydelse för hur människan upplever och formar kunskap om hennes omgivning och blickar även framåt mot nya sätt att möta omvärlden.

Under en av sina många resor fick Victor Hasselblad frågan ifall han stavade sitt efternamn som Hasselbladskameran varpå han svarade: ”I AM the Camera.” Utställningens titel lyfter även funderingar över vad en kamera kan vara – då, nu och i framtiden.

I am the Camera inkluderar historiskt material som sällan visats samt flera samtida verk, bland annat Hendrik Zeitlers naturfotogram i serien 1:1 Hammarkullen, marinbiologen Fredrik Pleijels undervattensbilder och Susanne Fagerlunds hologram från The Doppelgänger series som skapats i samarbete med artificiell intelligens.

KLARA KÄLLSTRÖM & THOBIAS FÄLDT

26 maj – 17 september, 2023

Hasselbladstiftelsen presenterar den första stora separatutställningen i Sverige av den hyllade konstnärsduon Klara Källström (f. 1984) och Thobias Fäldt (f. 1978). Utställningen kommer att visa ett stort urval av verk från 2011 – 2023. Med hjälp av dokumentära strategier och drivna av en önskan att avslöja oväntade perspektiv på etablerade berättelser, kretsar Källströms och Fäldts arbete kring globala politiska händelser och deras historiska skikt, ofta i relation till mainstream media.

Klara Källström och Thobias Fäldt är grundare av publiceringsplattformen B-B-B-Books och galleriprojektet FG2, i Göteborg.

En katalog kommer att publiceras i samband med utställningen.

Curator: 

Dragana Vujanović Östlind

Övrig Information

Kontrollera alltid med hemsidan för aktuella utställningstider och öppettider


Adress/Hitta hit: Götaplatsen 412 56 Göteborg  
Telefon:
E-post:
Till Hemsida
Öppettider: Se hemsida


Källa: Hasselbladstiftelsen