Hallands Konstmuseum - Utställning - Från Bærtling till Multikonst

Olle Bærtling, Agra, 1959. © Olle Bærtling / Bildupphovsrätt 2023. Arne Jacobsen, stol Myran, 1955/1984. Stig Lindberg för AB Gustavsberg, Reptil, stengods 1953. Skål, okänd, 1950-53.


I utställningen Från Bærtling till Multikonst visar Hallands Konstmuseum det abstrakta formspråkets genomslag i svenska hem under 1950- och 1960-talen. Här synliggörs släktskapet mellan det svårtillgängliga och det folkliga, hur gallerikonstens idéer och stilideal genom formgivningen letade sig in i vår vardag. Utställningen visas 23 september till slutet av maj 2024.

Om utställningen: Från Bærtling till Multikonst

Svensk efterkrigstid genomsyrades av stark tro till konstens inneboende kraft med önskan att den skulle bli en naturlig del av människors vardag. Men avståndet mellan gallerikonsten och allmänheten var stort. De vita utställningsrummen var främmade för många och konsten förblev länge svårtillgänglig.

Bengt Orup, Strikt, 1950-tal.

Relaterade länkar

Läs mer

Efterfrågan från en ung framväxande medelklass som ville inreda sina hem med nya och spännande föremål var stor. Nya samarbetsformer mellan industri och konstnärer, formgivare samt arkitekter ledde till design som i mångt och mycket kom att dela stilideal med den abstrakta konsten. Företag som IKEA och Marimekko anammade det färgstarka organiska uttrycket i masstillverkade möbler och tyger för var mans hem. Konstnärer arbetade för att tillgängliggöra konsten för en bred allmänhet, själva eller tillsammans med andra konstaktörer. Ett exempel var folkbildningsprojektet Multikonst, en utställning på 100 platser samtidigt som lockade 350.000 besökare.

I utställningen Från Bærtling till Multikonst visas Olle Bærtlings och ett 50-tal andra konstnärers färgstarka geometriska former, tillsammans med formgivning från tiden. Ett formspråk som många än idag har en stark relation till. 

Utställningen öppnar 23 september och pågår till slutet av maj 2024.

* Olle Bærtling betraktas som en Sveriges största konstnärer under efterkrigstiden, en av få med internationell genomslagskraft. Bærtling föddes i Halmstad 1911 och var verksam som målare och skulptör. Han studerade i Paris för André Lhote och Fernand Léger. Bærtling arbetade främst i en geometrisk, nonfigurativ stil.


Adress/Hitta hit: Tollsgatan 2, 302 32 Halmstad
Telefon: 035-16 23 00
E-Post: kansli@hallandskonstmuseum.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider

Källa: Hallands Konstmuseum