Höganäs Konsthall och Museum - Utställning - Joakim Sandqvist

Cotton fields Joakim Sandqvist


Beckers konstnärsstipendium har under åren uppvisat känsla för att förutse och identifiera uppskattade konstnärer i tiden, som inspirerat och format konstutvecklingen i Sverige.  Utställningen visas 25 april 2024 - 9 juni 2024. 

Joakim Sandqvist tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2024 för att hans konstverk på ett intelligent sätt vittnar om komplexiteten i betydelseskapande förskjutningar, från jeansfickan till världsrymden och tillbaka. För att han i sin praktik framhäver skörheten i översättningar mellan olika tecken och tekniker, där den konstnärliga processen görs till både en del av uttrycket och en kommentar till världens betydelsebärande delar. Hans verk bär på sinnrika berättelser och poesi i övergången mellan gammalt och nytt/nytt och gammalt” (ur juryns motivering).

Relaterade länkar

Läs mer

Årets pristagare Joakim Sandqvist arbetar i ett stort spann mellan abstraktion och konkretion. Den konstnärliga processen börjar ofta i ett fynd av någonting påtagligt och nära till hands, något så vanligt att dess betydelser ligger dolt bakom normalitet. Med ingående research och ett strängt förhållningssätt till verkets bärande idé, som avhängigt sitt medium och materiella beståndsdelar, skapar han en återhållsam poesi i verk som kretsar kring växelverkan mellan teknik och ideologi.

bild saknar alt attribut

Facade_installation_PingPong_Joakim_Sandqvist


Beckers konstnärsstipendium instiftades 1987 av Ulf och Vivi-Ann Lindén

Stipendiet etablerades för att lyfta unga svenska konstnärer och har visat sig ha en träffsäker förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma om 200 000 kronor samt separatutställningar på Färgfabriken i Stockholm och KKAM Höganäs.

Joakim (f. 1988 i Huskvarna) bor och är verksam i Malmö och har studerat  på Konsthögskolan i Malmö, Slade School of Fine Arts och Maumaus Independent Study Program.
Adress/Hitta hit: Polhemsgatan, 263 37 Höganäs
Telefon: 042-34 13 35
E-Post: hoganas.museum@telia.com
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Källa: Höganäs Konsthall och Museum