Gustavsbergs Porslinsmuseum

Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum/Gustavsbergs Porslinsmuseum
Adress/Hitta hit: Odelbergs väg 5 B, 134 40 Gustavsberg
Telefon:  08–519 543 00
E-Post: info@gustavsbergsporslinsmuseum.se
Till Hemsida
Se hemsidan för öppettider


Gustavsbergs Porslinsmuseum är en keramisk skattkammare, med omfattande samlingar, utställningar från Gustavsbergs porslinsfabriks 170-åriga verksamhet. I utställningarna visas såväl unikt konstgods, som otaliga kända och okända exempel på bruksporslin, alltifrån starten 1827 till 1993, då den stora hushållsporslinsfabriken lades ned.

Här går det att se klassiker skapade av fabrikens kända formgivare, t.ex. Wilhelm Kåges ”Pyro”, Stig Lindbergs ”Berså” , Karin Björquists Nobelservis och Lisa Larsons älskliga små figurer, men också många välbekanta mönster av mer anonym karaktär, där ”Blå Blom” och ”Allmoge” hör till de mest kända.

Gustavsbergs Porslinsmuseum visar också tillfälliga utställningar av skiftande omfattning, karaktär och innehåll. Tonvikten ligger på olika aspekter av porslin och keramik – i lokalt, regionalt och internationellt perspektiv – men kan också handla om industrihistoria, skärgårdsmiljö eller något annat som känns spännande och relevant!

Verksamheten vid Gustavsbergs Porslinsmuseum drivs av Nationalmuseum.


Källa: Gustavsbergs Porslinsmuseum, Stockholm