Gotlands Museum - Utställning - Making Home

Som en del av forskningsprojektet engagerades konstnären Eva Hållsten att leda workshops i sitt hem på södra Gotland. Foto: Azadeh Fatehrad


Det är med glädje som BAC och Gotlands Konstmuseum presenterar konstnären och forskaren Azadeh Fatehrads utställning Making Home, som produceras som en del av forskningsprojektet MaHoMe (2020–2024), med stöd av Nordforsk. Utställningen visas  23 mars 2024 - 1 maj 2024.  

Om utställningen: Making Home

Making Home lyfter fram mobiltelefonernas roll som länkar som förbinder individer med sina ursprungsorter. Likaså belyses förhållandet mellan modern teknik, djupt personliga minnen och uppfattningar om hemmet. Utställningen inkluderar en fiktiv dokumentär, fotografier och ett bildspel som drar in betraktarna i den intrikata världen av migration, minne och strävan efter tillhörighet och är resultatet av ett samarbete mellan Baltic Art Center Visby, Compass Collective och Kingston University i London.

Relaterade länkar

Läs mer

Making Home är en berättelse och ett vittnesbörd om den gemensamma mänskliga erfarenheten av migration, hemkomst och integration. Som en del av forskningsprojektet engagerades konstnären Eva Hållsten att leda fyra workshops under maj och juni 2022 i sitt hem - en stor gammal bondgård med lummig trädgård i Stockvike Öja på södra Gotland. Hon bjöd in runt femton personer som migrerat till Sverige under 2015–16 från Afghanistan och Syrien.


En hand som hller i en mobiltelefon

Foto: Azadeh Fatehrad

Hon inspirerades av att många velat bevara smakerna från det egna landets kök till matlagningen i det nya landet. Med hjälp av sina mobiler hämtade gruppen inspiration och information från släktingar och vänner för att bygga en vedeldad ugn för att baka traditionellt bröd, laga mat och äta tillsammans. Alla workshops filmades av filmfotograf Stefan Kullänger som samlade in minnen och diskussioner kring smaker och lukter från hemlandet.

– Serien av estetiska workshops på Gotland utgjorde en unik plattform för att dela berättelser och erfarenheter, och möjliggjorde ett rikt utbyte av perspektiv på temat migration och tillhörighet. På nära håll kunde jag bevittna hur mobil teknik vävs in i migranters liv och fungerar som både ett symboliskt och praktiskt verktyg för att upprätthålla kontakten med avlägsna hemländer. Insikterna från dessa diskussioner var ovärderliga och påverkade direkt utvecklingen av dokumentärfilmen och andra delar av utställningen, berättar Azadeh Fatehrad.

Forskningsprojektet "Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration" intar en innovativ hållning till utmaningarna med migration och integration genom att fördjupa sig i det sätt som migranterna gestaltar och etablerar hem inom den intrikata och varierande integrationspolitiken i tre värdsamhällen: Storbritannien, Danmark och Sverige. https://mahomeproject.com

Om konstnären och curatorn: Azadeh Fatehrad 

Azadeh Fatehrad är universitetslektor och internationell forskningsledare vid Kingston University. Som tvärvetenskaplig forskare inom områdena migranthem och integrationspolitik kombinerar Dr. Fatehrad forskning och konstnärliga metoder för att utforska dessa områden. Hennes omfattande deltagarbaserade forskning, som utvecklats i samarbete med olika samhällen och icke-statliga organisationer i Storbritannien, Sverige och Danmark, fördjupar sig i komplexiteten i samhällelig integration. Dessutom bidrar hon med sin expertis som styrelseledamot i det europeiska nätverket för konstnärlig forskning. www.azadehfatehrad.com
Adress/Hitta hit:
Strandgatan 14, 621 56 Visby
Telefon: 0498 29 27 00
E-Post: info@gotlandsmuseum.se
Till Hemsida
Öppettider: se hemsidan


Källa. Gotlands Museum